Po denacionalizaciji zopet nacionalizacija?

Parlamentarni odbor za kulturo, šolstvo in šport je začasno umaknil Jelinčičev predlog zakona o Trgu Republike s katerim bi trgu, ki je v lasti Švicarjev, dodelili status kulturnega spomenika državnega pomena.

Objavljeno
11. januar 2007 19.42
Trg republike
Ljubljana - Člani parlamentarnega odbora za kulturo, šolstvo in šport so na današnji seji prekinili razpravo o predlogu zakona o Trgu Republike, s katerim želi predlagatelj Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS) trgu, ki je leta 2005 postal last Švicarjev, zaradi njegove zgodovinske vrednosti dodeliti status kulturnega spomenika državnega pomena. Predlog med drugim tudi predvideva, da se upravljalcu trga prepove opravljanje pridobitniške dejavnosti na območju spomenika. Sledili so stališču vlade in postopek sprejemanja zakona ustavili, dokler se vlada o tem vprašanju ne bo uskladila z mestno občino Ljubljana (MOL).

Vlada se je namreč na današnji seji zavezala, da bo razglasitev trga za kulturni spomenik izvedla po rednem postopku in na podlagi dogovora z mestom.

Kot je povedala državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Jelka Pirkovič, se vlada zaveda problema lastništva in meni, da si trg zaradi svojega posebnega pomena zasluži status spomenika. Začasno ustavitev omenjenega zakona pa so predlagali, ker besedilo ni dodelano in bi lahko kasneje povzročilo preglavice.

Kaj se bo zgodilo s parkiriščem?

Tudi MOL se po besedah podžupana Aleša Čerina strinja, da ta simbolična ploščad ne bi bila več parkirišče. Vendar predlagani zakon problema lastništva ne rešuje, je opozoril. Poslanec Samo Bevk (SD) pa je izpostavil, da je ta zakon brezpredmeten, če namerava vlada status trga urediti po zakonu o varstvu kulturne dediščine.

Na slednje je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Po njenem mnenju bi namreč veljalo pretehtati, ali je predlog, da se status trga kot kulturnega spomenika uredi s posebnim zakonom in ne na način, kot ga predvideva prej omenjeni zakon, sploh utemeljen. Kot je še opozorila, bi ga bilo treba, če se predlagatelj ne bi strinjal z možno razglasitvijo spomenika skladno z zakonom o varstvu kulturne dediščine, dopolniti po vzorcu npr. zakona o Kobilarni Lipica, ki določeno območje za kulturni spomenik že razglaša mimo njega.

SNS: Trg Republike je kulturni spomenik prve kategorije

Kot je zapisano v obrazložitvi zakonskega predloga, je osnovni cilj predlaganega zakona omenjeni simbolni trg vrniti v matični državni okvir, ga zaščititi in primerno počastiti.

Zakon predvideva, da mora lastnik oziroma upravljalec skrbeti za ohranitev, prezervacijo in urejenost spomenika v največji možni meri, obnavljati okvarjene segmente in poskrbeti za primerno obeležitev.

Trg Republike je kulturni spomenik prve kategorije, saj je odigral pomembno vlogo pri osamosvajanju, pri proglasitvi neodvisnosti in samostojnosti ter suverenosti Republike Slovenije, poudarja predlagatelj.

Jelinčič je zakon s štirimi členi med drugim predlagal, ker je "nezaslišano", da mora Slovenija od tujega lastnika najemati trg za izvajanje državnih proslav, čeprav se je država rodila ravno na njem.