Podelili priznanja Zavoda za šolstvo

Na strokovnem srečanju so spregovorili tudi o strategiji za prihodnja leta.

Objavljeno
13. september 2013 16.39
Novinarska konferenca Državnega izpitnega centra, na kateri so predstavili rezultate letošnje splošne in poklicne mature, sodelovali pa so minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, direktor RIC Darko Zupanc, namestnik predsednika
S. M., notranja politika
S. M., notranja politika
Na 28. strokovnem srečanju delavcev Zavoda RS za šolstvo so podelili priznanja za strokovne dosežke tistim, ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev zavoda ter k njegovemu razvoju.

Prejeli so jih:
• Frančiška Beguš, poslovna sekretarka iz Ljubljane
• Pavla Karba, magistrica znanosti s področja zgodovine iz Maribora
• Nadja Malovrh, specialistka managementa iz Ljubljane
• Mariella Radojković, ekonomska tehnica iz Kopra
• Mojca Suban, magistrica znanosti s področja matematike iz Novega mesta.

Ppriznanja za dolgoletno neprekinjeno delo so prejeli še Marjan Prevodnik, Vili Rogan, Alica Prinčič Röhler in Neva Šećerov za dvajset let dela; mag. Janja Cotič Pajntar, Zdenka Kolbe, Biserka Lep, mag. Simona Rogelj, mag. Darja Sedej Rozman, mag. Nataša Strmole, Tomo Šetor in Natalija Vovk Ornik pa za deset let dela na Zavodu.

Na strokovnem delu srečanja je prof. dr. Mara Cotič, dekanja Pedagoške Fakultete Univerze na Primorskem, spregovorila o fakulteti od njenega nastanka do danes, v nadaljevanju pa je prof. dr. Lucija Čok predstavila prispevek Od pedagoškega svetovanja do kakovosti izobraževanja - Zavod za šolstvo kot dejavnik izobraževalnega procesa. Direktor zavoda Gregor Mohorčič pa je predstavil o strategijo dela Zavoda v naslednjih letih.