Podobnik od Zagreba zahteva pojasnila

Minister Podobnik je danes na pristojna hrvaška ministra naslovil pismo, v katerem je izrazil presenečenje zaradi hrvaških lovskih tabel v zavarovanem Krajinskem parku Sečoveljske soline.

Objavljeno
26. februar 2007 18.23
Janez Podobnik
Ljubljana - Minister za okolje in prostor Janez Podobnik je danes na hrvaška ministra za kulturo Boža Biškupića ter kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Petra Čobankovića naslovil pismo, v katerem je izrazil presenečenje, da je Hrvaška table za lovišče v Krajinskem parku Sečoveljske soline postavila na območju, ki je zavarovano po slovenski zakonodaji. Postavljanje tabel in objektov za lov kot tudi izvajanje lova je tudi v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi, ki sta jih sprejeli državi, je zapisal.

Kot so še sporočili s slovenskega ministrstva za okolje in prostor, se je Podobnik s pismom odzval na kršitve določb Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline, potem ko je Hrvaška brez predhodnega obvestila upravljavcu parka na levem bregu Dragonje postavila tabli z napisom, ki označujeta, da je območje uvrščeno med odprta lovišča. Poleg tega so na omenjenem območju postavljene pokrite lovske mreže za streljanje na vodne ptice, kar predstavlja kršitev slovenskih predpisov o lovstvu.

Podobnik pričakuje vzpostavitev prvotnega stanja

Zato minister od pristojnih hrvaških organov pričakuje, da bodo takoj ukrepali v okviru svojih pristojnosti in preprečili vsakršno nadaljnjo tovrstno ravnanje, ki bi ogrožalo značaj mednarodno pomembnega mokrišča, ter vzpostavili prvotno stanje tega območja. Ministra je tudi obvestil, da bo Slovenija kot pogodbenica Ramsarske konvencije o tem dogodku obvestila Sekretariat Ramsarske konvencije. Ker pa gre pri tem posegu tudi za kršitev pravnega reda Evropske unije, pa bo Slovenija o tem obvestila tudi pristojne organe Evropske komisije.

Lov v Sečoveljskih solinah pomeni kršitev režima parka

Podobnik je v pismu pojasnil, da pomeni lov na omenjenem območju kršitev režima parka in hkrati resno ogroža ekološki značaj mokrišča mednarodnega pomena. Leta 1993 so bile namreč Sečoveljske soline vpisane na seznam mednarodnih mokrišč po Konvenciji o močvirjih (Ramsarska konvencija), to območje pa je hkrati tudi obvezna lokaliteta Slovenije pri izvajanju določil Barcelonske konvencije. Že v 80. letih prejšnjega stoletja so bile soline vključene v evropski seznam pomembnih ptičjih lokalitet v Sloveniji, po habitatni in ptičji direktivi pa so soline določene tudi kot območje Natura 2000 in so s tem del pravnega reda Evropske unije.

Meje zavarovanega območja so bile določene z odlokom leta 1989, Slovenija pa jih je povzela tako pri vpisu solin na seznam Ramsarske konvencije kot tudi pri novelaciji odloka leta 2001 in pri določitvi območij Natura 2000 leta 2004. Minister je v pismu še poudaril, da je s tem Slovenija upoštevala dejansko in pravno stanje na dan 25. junija 1991. Omenjena dejanja, ki jih je Hrvaška izvedla na levem bregu Dragonje, pa predstavljajo neposredne in grobe kršitve izjave o izogibanju incidentov, ki sta ju vladi obeh držav podpisali 10. junija 2005.