Podobnik odobril odstrel 100 rjavih medvedov

Z ministrstva za okolje in prostor so sporočili, da je letošnji odstrel rjavega medveda glede na stanje v populaciji ostal na lanski ravni, določa pa odstrel 100 medvedov.

Objavljeno
02. marec 2007 12.24
Ljubljana - Minister za okolje in prostor Janez Podobnik je v četrtek sprejel spremembe pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda iz narave, s katerim je določen načrtovani odstrel medvedov v obdobju od 1. januarja do 30. aprila in od 1. oktobra do 31. decembra letos. Letošnji odstrel rjavega medveda je glede na stanje v populaciji ostal na lanski ravni, določa pa odstrel 100 medvedov, so sporočili z ministrstva.

Rjavi medved, volk in ris so v skladu z uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah zavarovane vrste, za katere je potrebno zagotoviti ohranjanje ugodnega stanja. Za odločitve o potrebnosti poseganja v populacije velikih zveri je treba v skladu z uredbo pridobiti strokovno mnenje, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije, njegov sestavni del pa je tudi pisno mnenje Zavoda RS za varstvo narave.

Za leto 2007 je zavod za gozdove pripravil strokovno mnenje za odstrel velikih zveri in ga s priloženim stališčem zavoda za varstvo narave posredoval na ministrstvo. Zavod za gozdove je predlagal odstrel 106 medvedov, skupaj s predvidenimi 24 izgubami pa naj bi tako celoten odvzem medvedov iz narave letos dosegel številko 130. Konec januarja se je sestala delovna skupina ministrstva za načrtovanje z velikimi zvermi, kjer so se člani seznanili s strokovnim mnenjem zavoda za gozdove in podali pripombe.

Zavod za varstvo narave se s tako velikim odstrelom ni strinjal. Ocenil je, da odvzem rjavega medveda iz narave v letu 2007 ne sme presegati 105 osebkov, od česar naj bi odstrel predstavljal največ 80 osebkov, 25 osebkov pa je predvidenih izgub. Na ministrstvu pa so v današnjem sporočilu poudarili, da želijo z enakim poseganjem v populacijo za določeno časovno obdobje doseči boljše spremljanje razvoja trenda v populaciji rjavega medveda, predvsem pa vpliv odstrela na zagotavljanje ugodnega stanja.