Podobnik s Kanglerjem o okoljskih projektih

Minister za okolje in prostor Janez Podobnik je obiskal Maribor, kjer se je srečal s tamkajšnjim županom Francem Kanglerjem. Pogovor je tekel predvsem o tamkajšnjih okoljskih projektih.

Objavljeno
23. januar 2007 19.45
Maribor - Minister za okolje in prostor Janez Podobnik je obiskal Maribor, kjer se je srečal s tamkajšnjim županom Francem Kanglerjem. Kot je na novinarski konferenci po srečanju povedal Kangler, je bil ta namenjen predvsem delovnemu razgovoru o sanacijah gudronskih jam v Pesnici in na Studencih, odlagališču nevarnih odpadkov v Metavi, projektu ureditve vodooskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo, taksi za greznične odpadne vode ter problematiki ureditve trajnega odlagališča odpadkov.

Mariborski župan je po pogovorih z delegacijo ministrstva izrazil zadovoljstvo, da sanacija gudronske jame v Pesnici že poteka, v skladu s programom ministrstva pa bo predvidoma do 2009 stekla tudi sanacija na Studencih. Po njegovih besedah gre za pomemben projekt, saj si v Mariboru in nekaterih sosednjih občinah, ki so priključene na njihov vodovod, želijo tudi v prihodnje piti eno najbolj čistih vod v Sloveniji, zato je potrebno poskrbeti za sanacijo tistih odlagališč, ki so bila v preteklosti zanemarjena. V zvezi z odlagališčem v Metavi je dejal, da operativni program predvideva njeno uporabo do konca oktobra letos ter sanacijo do septembra leta 2009.

V Mariboru si želijo tudi v prihodnje čisto pitno vodo

Kangler je o ureditvi vodooskrbe v severovzhodni Sloveniji povedal, da Mestna občina Maribor skupaj z Mariborskim vodovodom pripravlja večji projekt oskrbe z vodo, o čemer so se pred dvema tednoma že pogovarjali s predstavniki ministrstva za okolje in prostor. Pri teh načrtih bodo storili vse, da kar največ sredstev skušajo črpati iz evropskih kohezijskih skladov ter tako zagotovijo večji finančni priliv za obnovo vodovodnih cevi in novih projektov za oskrbo pitne vode v tem delu Slovenije.

V zvezi z odlagališčem v Dogošah in s tem povezano problematiko odlaganja odpadkov v štajerski prestolnici je Kangler dejal, da se mora sanacija na omenjenem začasnem odlagališču, kakor je obljubil že v predvolilnem času, začeti takoj. Pri tem si bodo pomagali tudi z zemljo iz bližnjega avtocestnega gradbišča v Malečniku, a le tako, da bo to potekalo povsem v skladu z zakoni in pravili.

Žgoče okoljske teme v mariborski občini

Minister Podobnik je povedal, da se zaveda žgočih okoljskih tem, s katerimi je trenutno okupirana mariborska občina, a se jih je po njegovem prepričanju lotila zelo resno. Tudi sam je izrazil zadovoljstvo s potekom sanacije pesniške gudronske jame, izkušnje od tam pa bodo uporabili tudi pri nekaterih drugih enakih projektih v Mestni občini Maribor. Potrdil je, da se bo projekt sanacije v Bohovi in Studencih začel v letu 2008, realiziran pa bo najpozneje v letu 2009, pri tem pa upa tudi na nekaj evropskih sredstev. Enako po njegovem velja tudi za sanacijo Metave, kjer imajo še leto in pol časa.

Prebivalcem Dogoš je Podobnik zagotovil, da opravila v zvezi s sanacijo tamkajšnjega skladišča komunalnih odpadkov prav tako potekajo v skladu z načrti. Do konca januarja naj bi bila dopolnjena vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, s tem pa bo državna Agencija za okolje imela tudi formalno podlago za izdajo dovoljenja, kar bo omogočilo začetek sanacije do poletnih mesecev.

Kot je o načrtu oskrbe s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji dejal okoljski minister, so že v okviru omenjenega sestanka delovne skupine podprli projekt ureditve oskrbe s pitno vodo in čiščenja odpadnih voda, beseda o tem pa je na kratko tekla tudi na tokratnem srečanju.