Podpora ločitvi poslanske in županske funkcije

Mandatno-volilna komisija državnega zbora je podprla predlagane spremembe zakona o poslancih, ki prepovedujejo istočasno opravljanje poslanske in županske funkcije.

Objavljeno
04. november 2009 15.23
Matjaž Albreht
Matjaž Albreht
Ljubljana - Predlagano nezdružljivost pa so poslanci vladne koalicije razširili in nasploh prepovedali delovanje poslancev v organih lokalnih skupnosti, tudi v občinskih svetih. Zakon naj bi začeli uporabljati po opravljenih prvih volitvah v državni zbor po uveljavitvi tega zakona.

Zakon o poslancih določa, da poslanec hkrati ne sme biti član državnega sveta niti ne sme opravljati druge funkcije ali dela v državnih organih. Poleg tega tudi ne sme poklicno opravljati funkcije v organih lokalnih skupnosti. Vladna koalicija je najprej predlagala, da bi prepoved razširili še na nepoklicno opravljanje funkcije župana ali podžupana. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora pa je opozorila, da je z vidika načela delitve oblasti, neodvisnostjo lokalne samouprave ter reprezentativno naravo poslanskega mandata, ki ne dopušča vezanosti na kakršnakoli navodila, treba nezdružljivost funkcije poslanca razširiti na katerokoli funkcijo na ravni lokalne skupnosti. Takšna absolutna nezdružljivost, ki jo z vidika nadzora zakonodajalca nad delom organov lokalne skupnosti določa zakon o lokalni samoupravi, pa zajema tudi člane občinskega sveta.

V imenu predlagateljev zakona (Zares, SD, LDS, Desus) je Cveta Zalokar Oražem pojasnila, da je veljavna ureditev diskriminatorna, saj omogoča dostop do državne ravni le redkim lokalnim skupnostim, ki imajo svojega župana za poslanca. Poleg tega ti delujejo ozko lokalistično. Napovedala je, da bo koalicija v prihodnje vložila tudi predlog, da bi bila poslanska funkcija nezdružljiva tudi z vsemi drugimi. Dopustili bi le delo profesorjev na fakultetah. Andrej Vizjak (SDS je menil, da je predlog nedosleden saj nekaterim dopušča dvojno opravljanje poklica (profesorji, zdravniki). Poleg tega je krivičen do majhnih občin, zato je predlagal, da bi nezdružljivost funkcij veljala le za župane mestnih občin. Predlog je večina zavrnila. Darja Lavtižar Bebler (SD) je opozorila, da iz ustave izhaja delitev oblasti med zakonodajno, sodno in izvršno. Župani pa so del izvršne oblasti. Poleg tega so tiste občine, ki imajo župane, priviligirane, ker lahko skozi to funkcijo uveljavljajo še nekatere druge interese. Lokalne interese pa zastopa 22 svetnikov v državnem svetu. Jakob Presečnik (SLS) je bil prepričan, da obstajajo tudi nasprotni razlogi. Strinjal pa se je, da združljivost obeh funkcij ni najbolj optimalna. Ta problem bi lahko razrešili ob uvedbi regionalizacije in spremenjenih pristojnostih DS, zato je pozval naj bi s spremembami zakona počakali. Borut Sajovic (LDS), ki je tudi sam župan, se je strinjal, da gre za konflikt interesov. Pomislek ima le o predlogu, da bi nezdružljivost razširili še na občinske svetnike. Predlagane spremembe zakona so podprli tudi poslanci Desus in SNS.