Pogodbe s proizvajalci zdravil so lahko koruptivne in neetične

Preizkušanje zdravil Protikorupcijska komisija izdala prvo mnenje na podlagi ene pogodbe iz ZD Logatec, proučuje pa še dodatne

Objavljeno
02. oktober 2013 00.01
Dragica Jaksetič, Delo
Dragica Jaksetič, Delo
Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi ene izmed pogodb za preizkušanje zdravil, sklenjenih med Zdravstvenim domom Logatec (ZD) in farmacevtsko družbo leta 2012, presodila, da obstaja tveganje za korupcijo in neetično ravnanje.

Pogodba med ZD Logatec in (neznano) farmacevtsko družbo o financiranju preizkušanja zdravil, podpisana februarja 2012, ki pa je le ena izmed tovrstnih pogodb, podpisanih pred novembrom 2012, je po mnenju protikorupcijske komisije sporna iz najmanj šestih vzrokov. Dvomljiv je na primer namen raziskave učinkovanja zdravila za arterijsko hipertenzijo, za kar je bila sklenjena konkretna pogodba, saj na slovenskem trgu obstaja več takšnih registriranih zdravil. Nejasno je, ali je to nova učinkovina ali že registrirana in kako je vlogo obravnavala komisija za medicinsko etiko, ki je pristojna za odobritev raziskave. Vprašanje je, ali so pacienti dali soglasje za sodelovanje v raziskavi.

Vsebina pogodbe, so ocenili v komisiji, zdravnike lahko napeljuje k vključitvi čim več bolnikov v raziskavo, to pa lahko pomeni večji prihodek za zdravstveni dom in dodatni zaslužek zdravnikov, ne pa ravnanje s ciljem »najboljše za pacienta«. Prav tako ni izključeno tveganje za komisijo za medicinsko etiko, ki odobrava takšne raziskave, denimo zato, »ker jim proizvajalec zdravila, ki naj bi bilo predmet raziskave, (pogosto?) namenja neposredno ali posredno finančna sredstva za njihovo izobraževanje«. Sporno je tudi povečevanje tržnega deleža določenega farmacevta na škodo drugih zdravil za enak namen, pri čemer gre lahko za pridobivanje novih trajnih potrošnikov, pacientov s hipertenzijo. Odgovornost za presojo, kdaj je raziskava dejansko dobronamerna in kdaj je njen cilj prikrito pospeševanje prodaje, pa nosi tudi odgovorna oseba zdravstvenega doma.

Najvišji standardi transparentnosti

Poleg te pogodbe je protikorupcijska komisija naknadno prejela še dodatno dokumentacijo. Ko jo bodo proučili, bodo ob izpolnjevanju pogojev uvedli ustrezen postopek, so sporočili.

Predsednik Zdravniške zbornice Slovenije Andrej Možina pogodb še ni videl, zato ne more odgovoriti na vprašanje, ali so v ZD Logatec kršili etični kodeks medicinske deontologije, ki med drugim prepoveduje okoriščanje z nagradami za propagiranje farmacevtskih izdelkov in sprejemanje nagrad »mimo ustaljenih meril«. Med usmeritvami, ki jih podpira zbornica, opozarja njen predsednik, pa je tudi načelo, da morajo finančne transakcije med zdravniki in farmacevtsko industrijo temeljiti na najvišjih standardih transparentnosti, te pa morajo določati interni akti zavoda, v katerem so zdravniki zaposleni.

Z izdanim mnenjem protikorupcijske komisije je bil seznanjen tudi svet logaškega zdravstvenega doma. Predsednik sveta Rafael Krvina je za Delo povedal, da je svet v ponedeljek le potrdil imenovanje Mateje Kunc za novo direktorico zdravstvenega doma, o pogodbah pa bodo razpravljali na prihodnji seji 22. oktobra in se potem odločili o ukrepih.

Nova direktorica ZD Logatec Mateja Kunc na včerajšnji tiskovni konferenci, prvi dan na delovnem mestu, še ni hotela odgovoriti na naša vprašanja o (ne)spornosti pogodb oziroma o tem, kako bo ravnala sama. »Dokumentacijo moram še pregledati in proučiti, šele nato bom lahko ukrepala.« Ministrstvo za zdravje pa je že napovedalo, da bo raziskave zdravil uredilo z novim zakonom o zdravilih.