Pogovor je vreden več kot stalen nadzor

Sistem, ki je nastal zaradi lažje organizacije pouka, zdaj omogoča sprotno obveščanje staršev o ocenah in izostankih.

Objavljeno
12. september 2013 18.39
Nevenka Žolnir, Panorama
Nevenka Žolnir, Panorama

Ljubljana – Sodobne komunikacijske poti prodirajo tudi v šole. Tako lahko za šolske ocene starši učencev in dijakov dandanes zvedo kar po esemesu. Nekateri so navdušeni, za druge je odveč in celo moteče. Ta način ni več izjema, vendar naj starši vedo, da jim ga ni treba sprejeti, je opozorila informacijska pooblaščenka.

Širitev komunikacijski kanalov ne bi bila problematična, če se ne bi dogajalo, da so je staršem načina niso predstavili kot dodatno možnost, temveč kot obvezo. Informacijska pooblaščenka je šole in starše pred kratkim poučila, da mora biti odločitev za sprejemanje plačljive storitve obveščanja o otrokovih ocenah in navzočnosti pri pouku po elektronski pošti ali telefonu prepuščena staršem. Šole pa morajo tudi v prihodnje zagotavljati možnost osebnega stika.

Odločitev, naj bo prepuščena staršem

»Starši naj se sami odločajo, na kakšen način bodo nadzorovali otroka. Veliko se jih je obrnilo na nas z vprašanjem, ali so res dolžni sprejeti omenjeno storitev. Kot mama in informacijska pooblaščenka menim, da mora imeti tudi otrok svoj del zasebnosti in da je osnova odnosa zaupanje. Tudi če nam bo otrok kdaj zamolčal kakšno slabo oceno, mu moramo dati čas, da v sebi neuspeh predela in nam zanj pove kasneje. Vsekakor večerni pogovor z vzgojnega vidika naredi veliko več kot popoln nadzor,« pravi Nataša Pirc Musar, ki osebno te aplikacije nima.

Informacijski sistem, ki je bil v prvi vrsti namenjen podpori vodstvom šol pri organizaciji pouka, se je razširil na e-dnevnik in e-redovalnico, zadnja leta pa nezadržno širi svojo ponudbo tudi na komuniciranje s starši. Predvsem zaradi pritiska staršev jo ima že več kot polovica osnovnih in srednjih šol. Tiste, ki te možnosti še ne ponujajo, jo bodo prihodnje leto zagotovo, so prepričani poznavalci.

Po šolah so prakse različne, ker je možnosti veliko, na trgu pa je tudi več ponudnikov. Med pionirji na tem področju je podjetje Logos.si z aplikacijo Lo.Polis. Med njihovo ponudbo se je poleg elektronske redovalnice in dnevnika, elektronske hrambe dokumentacije, evidenc delovnega časa učiteljev, izdelave urnikov in vodenja predpisanih postopkov pri izvajanju nacionalnih preizkusov znanja, pred dvema letoma znašla tudi storitev eSporočila.

Predvsem za lažje vodenje šol

Tedenski povzetek izostankov in ocen za enega otroka stane 12 evrov na leto, če ga pošiljajo obema staršema pa 18 evrov. Vsakodnevno sporočanje izostankov, pohval, graj, napovedanega ocenjevanja znanja ipd. in tedenski povzetek ocen pa 24 oziroma 34 evrov na leto.

Direktor Tomaž Krišelj razlaga: »Naše podjetje pošilja ta sporočila na elektronski naslov in/ali na mobilni telefon le tistim, ki so se na storitev prijavili na naši spletni strani in podpišejo izjavo, da nam dovoljujejo dostop do podatkov iz e-redovalnice na določeni šoli. Slišimo, da jih na nekateri kljub temu prejemajo. Ne vemo, kako je to mogoče in strinjamo se z informacijsko pooblaščenko, da to ni v redu.«

Šole v preveliki vnemi starše hote ali nehote zavedle z »obvezo« prejemanja kratkih telefonskih obvestil o otrokovih dosežkih in izostankih od pouka. Po njegovem dodatna ponudba, ki staršev nikakor ne odvrača od obiskovanja govorilnih ur in roditeljskih sestankov.

In kako se je vse skupaj sploh začelo? Pred več kot desetletjem z nastajanjem e-redovalnice, se spominja Robert Gajšek, ravnatelj OŠ Hruševec Šentjur, ene od informacijsko bolj naprednih šol pri nas. »Zaradi lažje organizacije pouka in ostalega dela pri nas že drugo leto uporabljamo elektronsko storitev e-asistent. To pomeni, da nimamo več klasičnih dnevnikov in redovalnic, 'stranski produkt' tega sistema pa je tudi možnost e-obveščanja staršev,« je povedal za Delo in podobno pojasnilo lahko na spletni strani šole najdejo tudi starši.

Novi eAsistent

Omenjena šola je med več tristo tistimi, ki sodelujejo s podjetjem eŠola. Njihova aplikacija eAsistent je na trgu šele zadnja tri leta in je po besedah direktorja in soustanovitelja mladega start up podjetja Vladimirja Balukčića letos iz testne faze prešla v splošno uporabo. Ponujajo osnovni paket, ki je brezplačen in vsebuje pregled urnika in šolskega koledarja, odjavo prehrane in izbiro menijev (če je ta mogoča), kalkulator točk za vpis v srednjo šolo, komunikacijo s šolo in drugimi starši iz razreda, prijave na govorilne ure in na izbirne predmete.

Plačljivi PLUS paket stane za enega starša 25 evrov, za oba pa 36 evrov na leto. Poleg osnovnih storitev omogoča prejemanje pregleda ocen in napovedanih preverjanj, pregled izostankov izostankov, domačih nalog in zaznamkov učiteljev o sodelovanju otroka pri pouku po e-pošti ter kratka sporočila z dnevnim in tedenskim pregledom izostankov, tedenskimi povzetki ocen in napovedanih preverjanj, obveščanje o pohvalah in priznanjih.

Balukčić zagotavlja, da z njihove strani nenaročena sporočila ne bodo prihajala, in da nikakor niso so želeli narediti informacijskega sistema po vzoru big brotherja. Zato poudarjajo tudi pohvale in na portalu za starše objavljajo tudi članke z vzgojno vsebino.

Elektronska komunikacija je torej le dodatna možnost v sodelovanju med šolo in starši, pri čemer so situacije osnovnošolcev in dijakov razlikujejo. Dilem je še veliko in modeli še nastajajo. Nekatere srednje šole so razvile tudi svoje sisteme. Med njimi je, denimo, ljubljanska Gimnazija Bežigrad, kjer imajo tudi program mednarodne mature, zato jim splošni informacijski model za šole ni ustrezal.

Tudi brezplačni modeli

Sistem GimSIS so razvili ga kar s pomočjo svojega (zdaj že nekdanjega) dijaka, ki je že takrat imel laskavi naziv Microsoftov mladi inženir, in zunanjim partnerjem, zdaj pa ga upravljajo sami, kar pomeni prilagodljivost sistema in minimalne stroške.

»Starši naših dijakov dobijo brezplačno pristopno kodo do sistema GimSIS in sami se odločajo, ali jo uporabijo ali ne. Če jo, dobijo dostop do intranetne in internetne strani šole in aplikacije, ki jim med drugim omogoča pregled urnika, napovedanih ocenjevanj, števila ur odsotnosti po predmetih in pregled ocen z enotedenskim zamikom, kajti menimo, da mora dijak imeti možnost to sam sporočiti staršem. Esemesov pa ne pošiljamo, ker ne želimo ustvarjati vtisa izrednih razmer,« pojasnjuje ravnatelj Ciril Dominko. Pri tem ne gre le za negativne ocene, kot marsikdo najprej pomisli, poudarja, tudi za odlično mora imeti dijak možnost povedati osebno, in ne da starša novica doseže že med službo, ko je preokupiran z drugimi zadevami.

Elektronska redovalnico imajo že več let in takojšen prenos teh podatkov do staršev je bil tehnično možen že prej, vendar so imeli pomisleke. »Če otrok doma ne pove, kaj se dogaja v šoli in za ocene, potem je težava veliko hujša, kot bi jo lahko rešila sprotna obvestila iz e-redovalnice,« je prepričan Dominko. Nazadnje so se odločili za to možnost, ker je staršem, ki so veliko odsotni ali zelo zaposleni, v veliko pomoč.

Se pa prav nič ne zgražajo nad tistimi, (v lanskem šolskem letu jih je bilo na bežigrajski gimnaziji 40 odstotkov), ki se za to možnost ne odločajo. Mnogi med njimi pravijo, da otroku zaupajo in ga ne želijo nenehoma nadzorovati. To je zgolj dodaten komunikacijski kanal, seveda pa so obdržali vse že uveljavljene načine stikov s starši – govorilne ure, telefonski klici in elektronska pošta po dogovoru z razrednikom.