Pokojnine so obdavčene manj

Po novem dohodninskem zakonu so pokojnine manj obdavčene Višji je znesek pokojnine, od katere zavod med letošnjim letom ne bo obračunal akontacije dohodnine in plačal davčnega odtegljaja.

Objavljeno
29. januar 2007 07.45
Bodo pokojnine višje?
Ljubljana – “Pokojnine so po novem dohodninskem zakonu, ki ga uporabljamo od 1. januarja, obdavčene manj, kakor so bile lani,” ugotavlja Boštjan Martinčič, direktor sektorja za nakazila pokojnin pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije (Zpiz). Zavod od 1. januarja kakor vsi izplačevalci v državi pri izplačilih uporablja novi dohodninski zakon, ki je uvedel trirazredno dohodninsko lestvico z davčnimi stopnjami 16, 27 in 42 odstotka in nekaj višje davčne olajšave, pomembne tudi za obdavčitev pokojnin. Zato je letos višji, kakor je bil lani, tudi znesek pokojnine, od katere zavod med letošnjim letom ne bo obračunal akontacije dohodnine in plačal davčnega odtegljaja. Prejemnikom svojih izplačil – pokojnin, nadomestil in priznavalnin – bo zavod konec januarja odposlal tudi obvestila o prejemkih, ki jim jih je nakazal v dohodninskem letu 2006. Te bodo uporabili pri dohodninskih napovedih za leto 2006, če bodo morali oddati davčno napoved.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo 31. januarja opravil prvo množično nakazilo rednih mesečnih pokojnin v letošnjem letu. “Novi dohodninski zakon, ki ga uporabljamo od 1. januarja letos, obdavčitve pokojnin ni spremenil tako pomembno kakor zakon iz leta 2004, ki je uvedel pomembne sistemske spremembe. Za upokojence je v povezavi z novim zakonom najbolj pomembno, da pokojnine obdavčuje še manj, kakor jih je zakon, ki je veljal do konca leta 2006, čeprav je tudi ta že znižal obdavčitev. Novi zakon zvišuje vse vrste olajšav, ki jih mora zavod upoštevati pri obračunu pokojnin – splošno olajšavo in olajšavo za osebe po 65. letu starosti, pa tudi olajšave za vzdrževane družinske člane. Vse to je ugodno za uživalce pokojnin. Novi zakon za malenkost znižuje tako imenovano pokojninsko olajšavo, ki je prej znašala 14,5 odstotka odmerjene pokojnine, nadomestila ali priznavalnine, zdaj pa znaša 13,5 odstotka prejemka, vendar znižanje te olajšave nadomesti splošna olajšava. To pomeni, da ni nobena pokojnina z davčnim odtegljajem obremenjena bolj, kakor je bila lani,” pojasnjuje Martinčič.

Spremembe pri akontaciji

Splošna olajšava, ki je lani znašala 604.330 tolarjev (2521,82 evra) ali 50.361 tolarjev mesečno (218,5 evra), letos znaša 2800 evrov na letni ravni (670.992 tolarjev) in 233,33 evrov na mesečni (55.915 tolarjev). Letna olajšava za osebe po 65. letu starosti je lani znašala 281.081 (1172,93 evra) tolarjev in mesečna 23.423 tolarjev (97,74 evra), letos znaša letna 1205 evrov in mesečna 100,42 evra. Novi dohodninski zakon torej zvišuje mejo, pri kateri začne Zpiz, kadar je glavni izplačevalec, obračunavati akontacijo dohodnine in plačevati davčni odtegljaj. Tudi novi zakon o dohodnini namreč deli izplačevalce na glavne, pri katerih zavezanci dosežejo večji del svojih dohodkov, in druge. Glavni izplačevalec med letom obračuna akontacijo dohodnine po dohodninski lestvici, upoštevati pa sme tudi olajšave, drugi izplačevalci, ki niso glavni, olajšav ne morejo upoštevati, akontacijo dohodnine pa obračunajo po 25-odstotni stopnji.

“Pri uživalcih, ki še niso dopolnili 65 let starosti in so imeli le splošno olajšavo, so bile lani neobdavčene pokojnine do zneska 191.474 tolarjev ali 799 evrov, letos se ta meja zvišuje na 929 evrov ali 222.5000 tolarjev. Ta izračun upošteva le splošno olajšavo, če pa upoštevamo še seniorsko olajšavo za osebe po 65. letu, se vrednost pokojnine, do katere letos zavodu ne bo treba obračunati in plačati davčnega odtegljaja, zviša na 1131 evrov ali 271.033 tolarjev. Tudi pri najvišjih pokojninah naši podatki o obračunih kažejo, da nihče ne bo plačal več dohodnine, kakor jo je decembra lani: vsi bodo plačali manj, koliko, je odvisno od zneska pokojnine. Pri pokojnini, ki se giblje od 350.000 do 360.000 tisoč tolarjev, je davek v primerjavi z letom 2006 že kar razpolovljen, če upoštevamo tudi seniorsko olajšavo.”

Več o tem preberite v tiskani izdaji Dela.