Pokojninski sistemi pred novo preobrazbo

Analiza OECD: Prihodnje reforme bodo morale zmanjševati vse večje tveganje revščine med upokojenci.

Objavljeno
06. december 2015 18.04
Mario Belovič
Mario Belovič
Ljubljana – Zadnja analiza Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) kaže spremembe v razvoju pokojninskih sistemov v državah članicah. Učinki zadnje pokojninske reforme v Sloveniji bodo upokojitveno starost za moške do leta 2018 dvignili na 60 let, za ženske pa do leta 2020.

Ta upokojitvena starost velja ob 40 letih zavarovalne dobe. Če je ta nižja, pa bo leta 2020 upokojitvena starost za oba spola višja, 65 let, izhaja iz analize. Obdobje za izračun pokojninske osnove se bo do leta 2018 zvišalo na 24 najboljših zaporednih let, ko so bili vplačani prispevki.

OECD članicam, ki se srečujejo s staranjem prebivalstva, tudi Sloveniji, predlaga nadaljnje ukrepe za fiskalno vzdržnost pokojninskih blagajn, prihodnje reforme pa bodo morale zmanjševati tudi vse večje tveganje revščine med upokojenci. Že izvedene reforme so vzpostavile finančno vzdržnost, a prihodnjim generacijam zdaj grozi, da bodo upravičene do precej nižjih pokojnin, tveganje revščine v starosti pa se bo le še stopnjevalo.

»Večina vlad je pomembno ukrepala, da bi javne pokojninske sisteme napravila vzdržne, to so koraki v pravo smer, a v nekaterih državah se veča tveganje, da prihodnje pokojnine ne bodo zadostovale,« opozarja generalni sekretar OECD Angel Gurría. Upokojitvena starost v državah članicah se je občutno dvignila, 67 let postaja splošen standard za upokojitev, medtem pa nekatere države že načrtujejo dvig na 70 let, med njimi Češka, Danska, Irska, Italija in Velika Britanija.

Nova pokojninska reforma v Sloveniji še ni predvidena. Ministrstvo za delo pripravlja belo knjigo o pokojninskem sistemu, ki bo podlaga za novo ukrepanje, končana pa naj bi bila do konca leta. Nekateri popravki sistema bodo zaživeli že z novim letom. Vlada je novembra predlagala spremembe pri dvojnem statusu zavarovancev in pri poklicnem zavarovanju. Cilj je ureditev dvojnega statusa za vse zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno upokojitev, ki zagotavlja enako obravnavo. Vsi zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pokojnine, imajo z možnostjo uveljavitve izplačila 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine že zdaj urejen tako imenovani dvojni status. To možnost bodo po predlogu imeli tudi vsi, ki izpolnjujejo pogoje po starih predpisih, izplačilo pa ne bo več omejeno na 65 let starosti.

V sistemu poklicnega zavarovanja bo nova komisija ugotavljala, ali so na posameznih delovnih mestih še izpolnjeni pogoji za poklicno zavarovanje, uveden pa bo tudi nadzor, ki ga bo izvajal inšpektorat za delo. Ta bo lahko izdal odločbo, s katero zavezancu odredi sklenitev poklicnega zavarovanja za vsakega zavarovanca od dneva nastopa dela na delovnem mestu, za katero je obvezno poklicno zavarovanje. Predviden je tudi okrepljen nadzor pri plačevanju prispevkov za poklicno zavarovanje. Če ti ne bodo plačani, jih bo upravljavec skladov lahko terjal prek pristojnega davčnega organa.

Na pokojninske sisteme negativno vplivata tudi velika brezposelnost med mladimi in dolgotrajna brezposelnost med starejšimi delavci. Zato OECD priporoča, naj države prilagodijo svoje socialne varnostne mreže tudi za upokojence, ki jim ni uspelo zagotoviti zajamčene pokojnine.