Policija zavrača ugotovitve Kosove komisije

Policija zavrača ugotovitve komisije za preprečevanje korupcije, da je šl v primeru nadzorovanja romske družine Strojan za načrtovane in vodene aktivnosti policije.

Objavljeno
02. april 2007 19.03
Drago Kos
Ljubljana - Policija je v primeru družine Strojan ravnala v skladu z zakonom o policiji in drugimi predpisi, ter v vseh primerih naredila vse za zagotovitev varnosti življenja ljudi, njihove osebne varnosti in premoženja, so današnje izjave Kosove komisije komentirali na policiji. Policisti tudi niso izvajali tajnega opazovanja, sledenja ali drugih zakonsko določenih ukrepov, prav tako pa tudi niso ovirali varuha človekovih pravic pri njegovih pristojnostih, so še sporočili iz policije.

Uprava kriminalistične policije je na predlog Vrhovnega državnega tožilstva v predkazenskem postopku preverjala tudi sum storitve kaznivega dejanja, ki naj bi ga storili policisti. Tožilstvo je 15. februarja izdalo sklep o zavržbi, ker ni bil podan utemeljen sum, da so policisti storili kaznivo dejanje, so še sporočili iz policije.

Policisti pa odločno zavračajo tudi trditve, da bi si kdorkoli v policiji pridobil kakršnokoli premoženjsko ali nepremoženjsko korist.

Kot je znano, so policisti že v izjavi za javnost 25. januarja sporočili, da so med oblikami dela izvajali opazovanje, patruljiranje ter intervencijo. V skladu z zakonom o policiji pa so opozarjali, ukazovali, ugotavljali identiteto oseb, izvajali ukrep prepovedi dostopa in omejitev gibanja na določenem območju ali v določenem objektu. Za preprečevanje in odkrivanje prekrškov in dejanj ogrožanja varnosti ljudi in premoženja pa so nadzirali in urejali cestni promet, vzdrževali javni red in mir, ter preprečevali, odkrivali in preiskovali kazniva dejanja.

Tako zaradi dogodkov v Dečji vasi, kot tudi kasneje v Postojni in Ljubljani, je morala biti policija izredno pozorna, da bi preprečila hujše kršitve javnega reda in ogrožanja varnosti. Zaradi resnih varnostnih razmer, predvsem na območju Dečje vasi, so policisti v skladu z zakonom o policiji izvajali tudi ukrep omejitve gibanja, ki je veljal tako za družino Strojan kot tudi za vse druge osebe, ki so nameravale stopiti v romsko naselje.

Policisti so očitke o tajnem opazovanju označili kot neutemeljene, saj je opazovanje oblika dela policije, katere namen je krajše ali daljše časovno obdobje neposredno opazovati določena območja ali varnostne pojave, ter tako delovati preventivno in represivno.

Kosova komisija: Nadzorovanje Strojanovih je bilo načrtovano

Potem ko je sedaj že nekdanji varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek januarja letos dejal, da je policija tajno spremljala in nadzorovala romsko družino Strojan, je tudi Komisija za preprečevanje korupcije v načelnem mnenju konec marca zapisala, da "podatki in dokumenti nesporno dokazujejo, da v obravnavanem primeru ni šlo za spontano odločanje in ukrepanje, kot so varuha informirali uslužbenci Policijske uprave Postojna, temveč za načrtovane in vodene aktivnosti policije."

Na podlagi gradiv je komisija ocenila, da so uradne osebe policije z neresničnimi informacijami o izvrševanju poostrenega nadzora in opuščanjem učinkovite demokratične in pravne kontrole kršile dolžno ravnanje, ki ga določa zakon o varuhu človekovih pravic, so zapisali člani komisije.

Šesti člen omenjenega zakona namreč določa, da morajo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil varuhu na njegovo zahtevo zagotoviti vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti in mu omogočiti izvedbo preiskave.

"S tem so nadrejenim v policiji omogočili pridobitev nepremoženjske koristi, saj so se izognili postopkom za ugotavljanje odgovornosti v zvezi s sumom nepravilnega ravnanja pri vodenju in opravljanju policijskih nalog," so na komisiji zapisali v načelnem mnenju.

Kot so člani komisije še zapisali v mnenju, je iz povzetkov dnevnika dogodkov Policijske uprave Postojna razvidno, da so bile dejavnosti policije na terenu nenavadne za spontano delovanje policije. Da je šlo za načrtovano delovanje policije, dokazujeta zbiranje in preverjanje širokega nabora podatkov o pripadnikih romske manjšine in drugih osebah po policijskih evidencah ter podatki o komunikaciji med enotami na terenu in operativnim štabom.

Posamične aktivnosti je odrejal Romšek

Komunikacija med policijskimi enotami je še dokazala, da je posamične aktivnosti in omejitve človekovih pravic posameznikov odrejal generalni direktor policije Jože Romšek. Tako na komisiji menijo, da resničnih in pravnih razlogov za omejevanje človekovih pravic niso ocenjevali policisti na podlagi lastne presoje, ampak jim je uporabo policijskih pooblastil ukazoval generalni direktor policije.

Ravnanje informacijske pooblaščenke ne ustreza definiciji korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije pa je presodila še ravnanje informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar pri predavanjih v javni upravi in nakup oz. najem zemljišč s strani občin. V prvem primeru je komisija ugotovila, da ravnanje informacijske pooblaščenke ne ustreza definiciji korupcije. V drugem primeru pa je komisija ugotovila, da lahko občina - ob predpostavki, da kot javni naročnik za nakup nepremičnine nima sklenjene pogodbe o finančni storitvi - za izvedbo sprejetega projekta brez omejitev pridobi oz. kupi nepremičnino poslovnega subjekta, v katerem je funkcionar naročnika imetnik poslovnega deleža v višini nad 20 odstotki.