Policijska sindikata enotno v bran priborjenemu statusu

Sveta sindikatov sta preoblikovana v stavkovna odbora, ki nasprotujeta linearni izenačitvi uniformiranih poklicev.

Objavljeno
17. maj 2017 22.17
Stavka policistov Ljubljana 10.12.2015 [stavka,policisti]
Barbara Hočevar
Barbara Hočevar
Ljubljana – Svet Policijskega sindikata Slovenije se je včeraj preoblikoval v stavkovni odbor, enako bo verjetno storil Sindikat policistov Slovenije. Drugim uniformiranim poklicem ne oporekajo, da se jim zviša plača, nasprotujejo pa linearni izenačitvi. Na ministrstvu za javno upravo odgovarjajo, da bodo izenačitve kvečjemu začasne.

Vlada upa, da bo še ta mesec končala pogajanja s sindikati za odpravo plačnih anomalij. Po sporazumu iz decembra lani bi vsem tistim delovnim mestom do 26. plačnega razreda, ki so jih prepoznali kot anomalije, višje plače izplačali 1. julija. A pri teh pogajanjih se je odprla tudi fronta med policisti in drugimi uniformiranimi poklici, zlasti vojaki. Predlogu ponovne izenačitve teh poklicev policisti odločno nasprotujejo. Tako zelo, da sta oziroma bosta sveta obeh policijskih sindikatov (eden včeraj, drugi pa danes) postala stavkovna odbora.

Vlada ne spoštuje zavez v dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017, ki določajo, da se bosta vladna in sindikalna stran najkasneje do 1. maja dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezno vrednotenje delovnih mest, so prepričani v policijskem sindikatu, ki ga vodi Radivoj Uroševič. To velja še zlasti za plačno skupino J in delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. Iz predloga za odpravo anomalij je vlada, po mnenju sindikata, neupravičeno izvzela širok nabor nedvomno plačno podhranjenih delovnih mest strokovno-tehničnega osebja na ministrstvu za notranje zadeve in na policiji, sočasno pa pri odpravi anomalij povsem izključila policiste. »Sočasno drugemu uniformiranemu poklicu, ki ni primerljiv s poklicem policista, pripravlja nabor zakonskih sprememb, ki bodo prinesle celo 30- do 40-odstotno povišanje plač tej poklicni skupini,« je zapisal Uroševič. »Nesprejemljiva ignoranca in ravnanje vlade, ki je celo v nasprotju s kolektivnimi pogodbami in načeli pravne države, pomeni višek cinizma in drastičen poseg v težko pridobljene pravice zaposlenih v policiji in MNZ z lanskim sporazumom,« so prepričani v sindikatu. Če bo treba, bodo prisiljeni napovedati stavko, pravijo.

»Mi podpiramo, da se vojakom dvignejo plače, ne privolimo pa v linearno izenačevanje,« je pojasnil Kristjan Mlekuš, v. d. predsednika Sindikata policistov Slovenije. Zahtevajo jasna merila in kriterije za spremembe, saj so prepričani, da so policijske naloge, obremenitve, odgovornosti, nevarnosti in pooblastila neprimerljivi z drugimi javnimi uslužbenci, »ne pa da se kupuje socialni mir na račun tega, da se vse izenači«.

Na ministrstvu za javno upravo očitke zavračajo: »Policisti bodo tudi v primeru, da bi bil zadnji vladni predlog odprave anomalij glede pooblaščenih uradih oseb (PUO) sprejet in bi se drugi PUO začasno izenačili s policisti, imeli od leta 2018 spet za najmanj dva (lahko pa tudi za tri) plačne razrede višje plače v primerjavi z drugimi PUO, ki bodo ostali na delovnih mestih v V. tarifnem razredu,« so odgovorili. Ker bodo policisti leta 2018 večinoma razporejeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu, se bo ohranjalo razmerje v plačah policist-vojak. Policisti bodo, pravijo na ministrstvu, še vedno za približno 250 evrov, verjetno pa celo za več, bolje plačani od vojakov, saj na zahtevani srednji stopnji izobrazbe ne bo več (razen minimalnih izjem) policistov, ki ne bodo imeli polnih policijskih pooblastil.