Policijski sindikat in vlada še brez dogovora

Policijski sindikat in vlada sta tudi po današnji razširjeni seji sveta policijskega sindikata Slovenije še vedno brez dogovora o plačah, ugotavljajo pa zbližanje predlogov.

Objavljeno
08. marec 2007 16.47
Žalec - Na današnji razširjeni seji sveta Policijskega sindikata Slovenije je minister za javno upravo Gregor Virant kot pooblaščenec vlade pri oblikovanju nove kolektivne pogodbe za uslužbence v javnem sektorju predstavil dosedanje rezultate pogajanj s policijskim sindikatom. Dejal je, da so se predlogi sindikata in vlade nekoliko približali, z novo kolektivno pogodbo pa mora soglašati čim več sindikatov v javnem sektorju. "Ne želimo, da bi bili sindikati skregani med seboj, če soglasja ne bo, bo vlada morala opraviti svoje delo," je poudaril.

Virant je pojasnil, da vlada policistom ponuja dvig skupne plačne mase za 2,2 milijona evrov (55 milijard tolarjev), kar pomeni dvig izhodiščne plače policista za štiri odstotke. Minister se je tudi zavzel za diferenciacijo in ovrednotenje dela bolj izpostavljenih policistov. Ocenjuje tudi, da so novi dodatki k plači boljši od prejšnjih, ker se bodo prištevali k osnovni plači. Po novem predlogu naj bi policisti za nedeljsko delo prejeli 65 odstotkov dodatka od celotne plače, za nadure pa 30 odstotkov od celotne plače. Prav tako bi se 30-odstotni dodatek za nočno delo obračunaval od celotne in ne od osnovne plače kot doslej.

Zagotoviti čim bolj pravične plačilne razrede za policiste

Minister je še opozoril da obstaja finančni okvir, v njegovem okviru pa je treba zagotoviti čim bolj pravične plačilne razrede za policiste. Napovedal je tudi, da vlada v sredo sklicuje posvet s sindikati v javnem sektorju, kjer bosta še enkrat obe strani predstavili svoje argumente pri oblikovanju nove kolektivne pogodbe za javni sektor.
Policijski sindikat je pri zasebnem podjetju MMS svetovanje naročil primerjalno analizo o zahtevnosti izbranih delovnih mest. Analiza je obravnavala poklic policista, carinika, gasilca, vojaka in paznika. Ta analiza pa je pokazala, da imata policist in carinik enako stopnjo odgovornosti na delovnem mestu, policisti pa potrebujejo več dodatnih znanj kot vojak in paznik. Delo policista je tudi umsko bolj naporno, policist in vojak pa sta enako tudi izpostavljena vplivom okolja.

Policisti v Nemčiji, Avstriji in Italiji bolje vrednoteni kot v Sloveniji

Vrednotenje poklica policista in kriminalista z enakimi poklici v Nemčiji, Avstriji in Italiji pa je predstavil sekretar policijskega sindikata Aleksander Cvar, ki je uvodoma ministru Virantu očital, da ni zbral primerljivih podatkov o položaju policista v Sloveniji in tujini, čeprav je to obljubil na lanskem sestanku v Krškem.

Cvar je dejal, da primerjalni podatki kažejo, da so policisti v omenjenih državah bolje vrednoteni kot v Sloveniji, in sicer za dva do štiri plačilna razreda višje. Policisti v teh državah so tako v 22 plačilnem razredu, imajo pa manjši obseg dela kot slovenski policisti. V teh državah je plačilni sistem za policiste urejen s posebnim zakonom.

Delovna doba italijanskega policista je 40 let, prizna pa se mu pet let beneficirane delovne dobe. Za vsako leto dela se tem policistu ob odhodu v pokoj prizna odpravnina v višini zadnje bruto izplačane plače. V Italiji imajo policisti tedensko prost dan, delajo pa 36 ur.
Kot je dejal Cvar, policijski sindikat pričakuje, da bo vlada na podlagi danes predstavljenih argumentov umestila poklic policista in kriminalista v plačilne razrede, ki jim pripadajo ter jim dala tisto mesto, ki jim gre v primerjavi z vrednotenjem teh poklicev v EU.

Današnje seje v Žalcu sta se med drugim udeležila tudi minister za notranje zadeve Dragutin Mate, ki je povedal, da je delno že seznanjen z argumenti policijskega sindikata, ter direktor Generalne policijske uprave Jože Romšek, ki se je zavzel za reševanje težav s kulturnim dialogom.