Zaostrovanje stavke z letnim dopustom

Vodstvi obeh policijskih sindikatov in vladne pogajalske skupine so nekoliko zbližali stališča.

Objavljeno
22. december 2015 17.08
acr*policija
Sandra Hanžič
Sandra Hanžič

Ljubljana - Vodstvi obeh policijskih sindikatov sta danes ponovno sedli za mizo z vladno pogajalsko skupino, pogajanja pa nadaljujejo jutri, ko bo po nekaterih podatkih na dopustu polovica policistov. Podobno se bo zgodilo pojutrišnjem.

Po besedah predsednikov dveh policijskih sindikatov Radivoja Uroševiča in Zorana Petroviča so sicer zbližali stališča pri metodologiji, načinu koncepta in določenih rešitvah, ki pa javnosti za zdaj ostajajo neznane.

Zoran Petrovič, predsednik Sindikata policistov Slovenije, pravi, da so še precej daleč od rešitve glede višine sredstev, ki so potrebna, da sklenejo dogovor in nato sporazum. Pogajajo se zgolj o najtršem orehu: izpolnitvi zavez iz sporazumov iz let 2010, 2012 in 2013. Ko bo to rešeno, bodo na vrsti hitreje rešljive stavkovne zahteve. Poudaril je, da je ena od teh tudi več kadra, saj da je policijo zadnja leta zapustilo skoraj 1100 zaposlenih, samo letos že 175. »To je precej resen opomin, da je treba trende padanja plač, opreme in kadra v policiji zaustaviti,« je jasen Petrovič, ki dodaja, da je policija vsa leta doživljala enega najhujših rezov, kar dokazujejo tudi policijska vozila, ki so v povprečju stara devet let. Zato želijo z resnim pristopom k pogajanjem zaustaviti stagnacijo in celostno urediti tudi plačni karierni sistem v policiji.

Vesna Györkös Žnidar, ministrica za notranje zadeve, je v pogovoru, objavljenem v današnjem Delu, izjavila, da ji je za policijo uspelo zagotoviti dodatnih 87 milijonov evrov za leto 2015 in proračunski perspektivi za 2016 in 2017. Petrovič pa pravi, da pozna številko po 30 milijonov evrov za leti 2016 in 2017, vendar je treba biti pri številkah konsistenten. Realno so se sredstva po njegovem mnenju povečala za 14 milijonov evrov, saj so policistom leta 2014 zmanjšali proračun za 16 milijonov evrov, kar jim je potrdil tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu. Petrovič opozarja, da so policistom okrnili sredstva tudi zapleteni postopki javnega naročanja - pritožbe in revizije - zaradi katerih so se določena sredstva vračala v proračun, policija pa od tega ni imela nič.

Radivoj Uroševič, predsednik Policijskega sindikata Slovenije, pa dodaja, da je sedanje vodstvo notranjega ministrstva za prihodnje leto zagotovilo nekatera sredstva, ki bodo omejila stagnacijo policije. Vendar meni, da jih je absolutno premalo, »kajti kriminal se v teh časih razvija veliko hitreje kakor policija«.

Policija pred prazniki okrnjena

Natančnih podatkov, koliko policistov bo odsotnih jutri in pojutrišnjem, nimajo niti v sindikatih niti v policiji. Uroševič je ocenil, da zelo veliko glede na odziv vodstva policije in na skrb za varnost državljanov.
Marjan Fank, generalni direktor policije, je namreč v ponedeljek za Radio Slovenija dejal, da bo te dni v službi zelo malo zaposlenih, zato upa, da bodo lahko zagotovili reakcijo na interventne dogodke. Dodal je še, da bo ob morebitnih negativnih dogodkih zanje nekdo moral prevzeti odgovornost. Uroševič pa pojasnjuje, da so ti dogodki del vsakdana. »Kar pa zadeva prevzemanje odgovornosti, smo mnenja, da se bo vsekakor moral o odgovornosti za nastalo situacijo, položaj in status policistov v tej državi vprašati predvsem predsednik vlade oziroma vlada sama.« Na slabe razmere so jo namreč opozarjali vse od aprila.

Kot pojasnjuje tudi Vesna Drole, vodja Sektorja za odnose z javnostmi Policije, nimajo natančnega števila odsotnih z dela, saj to v skladu s kolektivno pogodbo urejajo posamezne policijske enote, kot tudi razpored dela. Neke ocene o tem, koliko jih bo manjkalo, bodo pridobili jutri. Natančno število za celotno Slovenijo pa bo znano po 15. januarju 2016, ko bodo izvedli obračun plač za december. Poudarja, da bodo poskušali zagotoviti čim bolj normalno delo, ga razporediti tako, da bo potekalo nemoteno, in zlasti poskrbeti za že omenjene interventne dogodke. Hkrati pa upajo, da sindikalne aktivnosti ne bodo vplivale na varnost države in njenih državljanov.

Kako je z razporedom dela

Policisti, ki so na delo odrejeni z razporedom, ga morajo upoštevati; če odklonijo izvajanje nalog ali ne pridejo na delo (pa bi glede na razpored morali), bodo zoper njih uvedeni »ustrezni delovnopravni postopki«. Vodje policijskih enot morajo delo organizirati tako, da bodo policisti izvajali vse nujne interventne naloge, predvsem varovanje ljudi in premoženja. »Odstopanje od te garantne dolžnosti policije po zagotavljanju varnosti pomeni institucionalno in zavestno opustitev vseh zakonskih dolžnosti do državljanov in s tem kršitev pravice do varnosti in dostojanstva«, ki izhaja iz ustave, še sporočajo s policije.

Kot je znano, policisti stavkajo že več kot mesec dni, natančneje od 18. novembra, saj zahtevajo višje plače, izplačilo nadur, uvedbo dodatka za stalnost in delovno dobo in posodobitev opreme. Dotrajano so namreč med stavko začeli izločati iz uporabe. Vlada ocenjuje, da bi jo izpolnitev vseh teh zahtev stala 90 milijonov evrov.