Pomembni tudi programi opuščanja kajenja

Sredstva, potrebna za intervencije pri zmanjševanju števila kadilcev, so namreč manjša, kot pa za zdravljenje bolezni, ki jih kajenje povzroča, meni Tomaž Čakš z Medicinske fakultete v Ljubljani.

Objavljeno
30. januar 2007 14.55
Minister za zdravje Andrej Bručan
Ljubljana - Ob dnevu brez cigarete, ki bo 31. januarja, so na ministrstvu za zdravje predstavili možnosti pomoči pri odvajanju od kajenja. Kot je ob tej priložnosti dejal minister za zdravje Andrej Bručan, je "letos, ko uvajamo spremembe zakonodaje, s katerimi si prizadevamo Slovencem zagotoviti s tobačnim dimom neonesnažen zrak, ta dan še toliko bolj pomemben". Del celovitega nadzora nad tobakom pa je po Bručanovem prepričanju tudi vzpostavljanje različnih programov opuščanja kajenja in zdravljenja odvisnosti od tobaka.

Bručan tako meni, da lahko zaradi velike javne podpore predlogu novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov računamo z uspehom ne samo pri sprejemanju, ampak tudi pri izvajanju načrtovanih sprememb. Te po izkušnjah drugih držav, ki so jih že uvedle, vplivajo tudi na večje opuščanje kajenja. Glede na raziskave, ki so jih opravili v Sloveniji, se s prepovedjo kajenja v vseh zaprtih prostorih strinja kar 87 odstotkov kadilcev, je poudaril Bručan.

V Sloveniji je na voljo več različnih oblik pomoči pri odvajanju od kajenja. Kot je povedal minister, smo ena redkih držav, ki v okviru zdravstvenega zavarovanja v primarnem zdravstvu že več let brezplačno zagotavlja program svetovanja odvajanja od kajenja, ministrstvo pa je v preteklem letu podprlo tudi vzpostavitev telefonske linije za pomoč pri odvajanju od kajenja.

Predvsem podpirati programe odvajanja, ki so namenjeni mladim kadilcem

Ministrstvo pa namerava v prihodnje zaradi strožjih omejitev glede kajenja na javnih in delovnih mestih več pozornosti nameniti tudi oblikovanju in vzpostavljanju učinkovitih programov promocije opuščanja kajenja v različnih delovnih okoljih in predvsem podpirati programe, ki so namenjeni mladim kadilcem. Ravno ti, kot je dodal Bručan, začenjajo kaditi bolj zgodaj in prej postanejo redni kadilci, s čimer pa se povečuje tudi tveganje, da prej obolijo za s kajenjem povezanimi boleznimi.

Kot je poudaril Tomaž Čakš z Medicinske fakultete v Ljubljani, so sredstva, potrebna za intervencije pri zmanjševanju števila kadilcev, manjša, kot pa za zdravljenje bolezni, ki jih kajenje povzroča. Zato se je po njegovem mnenju še posebej treba posvetiti nosečnicam, pacientom v bolnišnicah, mladim in ljudem z nižjimi dohodki ter jim z različnimi pristopi poskušati pomagati pri premagovanju odvisnosti od kajenja.

Koordinatorica CINDI Slovenija Dominika Novak Mlakar pa je izpostavila pomoči pri opuščanju kajenja, ki obstajajo v osnovnem zdravstvenem zavarovanju. Tako je znotraj tega kadilcem na voljo svetovalni telefon CINDI pomoč pri opuščanju od kajenja, v zdravstvenih domovih pa ponujajo skupine za pomoč pri opuščanju kajenja in individualno svetovanje.