Pomisleki tudi med stroko

Minister za šolstvo in šport Milan Zver se je srečal s predstavniki osnovnih in srednjih šol. Pogovor je tekel predvsem o ustanavljanju zasebnih šol.

Objavljeno
05. februar 2007 21.12
Minister zver na srečanju z ravnatelji
Ljubljana - Po srečanju z reprezentativnimi sindikati minuli teden je minister za šolstvo in šport Milan Zver predvidene normativne spremembe v šolstvu danes predstavil tudi predstavnikom osnovnih in srednjih šol. Razprava se je tudi tokrat vrtela okoli ustanavljanja zasebnih šol. Medtem ko osnovnošolski ravnatelji še niso zavzeli stališča, v srednjih šolah temu ne nasprotujejo, vztrajajo pa, da morajo biti pogoji tako pri ustanavljanju kot tudi pri delovanju zasebnega šolstva izenačeni s pogoji javnega.

V srednjih šolah nimajo sistemskih pomislekov, da se zasebno šolstvo ne bi razvijalo, vztrajajo pa pri izenačitvi pogojev zasebnega šolstva z javnim, predvsem kar zadeva redno zaposlene sodelavce, je v izjavi medijem poudaril predsednik Zveze srednjih šol in dijaških domov Franc Erjavec.

V Združenju ravnateljev osnovnih šol Slovenije pa po besedah predsednika Otona Račečiča še niso zavzeli splošnega stališča do sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki bi odprle vrata zasebnim šolam. Osebno sicer meni, da bo treba najprej argumentirano odgovoriti na vprašanje, zakaj ustanoviti zasebno šolo in zakaj ne s sredstvi, namenjenimi zasebni šoli, dvigniti kakovosti javnega šolstva.

Predstavniki osnovnošolskih ravnateljev so se z ministrom pogovarjali tudi o predvidenih spremembah zakona o osnovni šoli. Med drugim so se dotaknili števila izbirnih predmetov in njihovih ur, vzgojnega načrta in ukinitve splošnega učnega uspeha. Namesto splošnega učnega uspeha bi tako v devetletki veljale samo ocene določenih predmetov v posameznih razredih, je pojasnil Račečič.

Minister pa je danes z Erjavcem podpisal tudi dogovor o medsebojnem sodelovanju pri razvoju in delovanju srednjega šolstva. S tem so obudili sporazum, ki ga je z nekdanjo ministrico za šolstvo, znanost in šport Lucijo Čok podpisala tedanja zveza združenj srednjih šol.

Minister je obljubil tudi, da se bo s predstavniki obeh omenjenih organizacij o predvidenih zakonskih spremembah sestal še enkrat, tik preden bodo šle v zakonodajno proceduro.

Sicer pa ministrstvo nadaljuje prvi krog pogovorov s socialnimi partnerji glede napovedanih sprememb ZOFVI ter zakonov o osnovni šoli in vrtcih. Državna sekretarka Alenka Šverc jih je tako popolne predstavila predstavnikom Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, v torek jih bo predstavnikom Skupnosti višjih šol Slovenije, s sredo pa še predstavnikom Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev ter Skupnosti vrtcev Slovenije.