Ponovno dovoljeno točenje alkohola na športnih prireditvah

Točenje alkohola na športnih prireditvah je od danes spet dovoljeno. Začela je namreč veljati novela zakona, ki organizatorjem prireditve, ponovno omogoča dovoljenja za točenje.

Objavljeno
17. junij 2017 10.15
Mario Belovič
Mario Belovič
Dovoljenja bodo izdajale upravne enote, ki bodo tudi vodile register. Ob kršitvah se bo dovoljenje odvzelo.

V času športnih prireditev in uro pred tem bo v športnih kompleksih dovoljeno prodajati in točiti alkoholne pijače z manj kot 15 volumenskih odstotkov alkohola, in sicer le v odprti papirnati, plastični oz. pločevinasti embalaži za enkratno uporabo.

Organizator prireditve pa lahko vseeno odloči, da ne bo točil alkohola, če bo šlo za javno športno prireditev s srednjo ali visoko stopnjo tveganja. Če bo šlo za javno športno prireditev z visoko stopnjo tveganja, za katero mora organizator pridobiti dovoljenje, pa lahko pristojni organ kot dodatni ukrep organizatorju določi prepoved prodaje alkohola. Pristojni organ lahko določi prepoved točenja alkohola na prireditvi, na kateri policija po uradni dolžnosti vzdržuje javni red oz. ko so izpolnjeni pogoji za pomoč policije pri vzdrževanju javnega reda in miru.

Dovoljenje za eno leto

Prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač lahko na športnem prizorišču zagotavlja le organizator oz. v njegovem imenu druga pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima prijavljeno gostinsko dejavnost. Mora pa organizator od upravne enote pridobiti dovoljenje, če bo želel točiti alkohol na javnih prireditvah. Dovoljenje se bo izdajalo za eno leto, pri čemer pa bo lahko ostal brez dovoljenja, če bo kršil določila tega zakona.

Upravne enote bodo tudi vodile register dovoljenj, poroča STA, v katerem bodo beležili izdaje dovoljenj in izvajanje nadzora. Za dovoljenje za točenje alkohola na javnih prireditvah, vodenje upravnega postopka in registra dovoljenj pa bodo organizatorju zaračunavali pristojbino, katere višino bo določilo ministrstvo za zdravje glede na število udeležencev prireditve.

Veliko kritikov proti

Novela, ki po 14 letih ponovno omogoča točenje alkohola na športnih prireditvah, je naletela na veliko nasprotovanja v strokovni javnosti kot tudi med nevladnimi organizacijami, saj da se s tem daje napačno sporočilo zlasti mladim, in sicer da gresta šport in alkohol skupaj ter da pitje alkohola ni neškodljivo. Predlogu je nasprotovala tudi vlada.

A je prvopodpisani pod novelo Jani Moederndorfer (SMC) poudarjal, da je predlagana ureditev učinkovitejša od sedanje, saj bo omogočen večji nadzor nad točenjem alkohola na prireditvah, zlasti v tistem delu zakona, ki prepoveduje točenje alkohola mladoletnim in vinjenim osebam