Poplavna ogroženost malo manjša

Ministrica v Zgornji Savinjski dolini: »Nove študije prelivnosti Savinje še ne moremo naročiti.«

Objavljeno
14. februar 2018 17.43
Irena Majcen
Brane Piano
Brane Piano
Nazarje - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v tej finančni perspektivi ne bo moglo financirati večjih protipoplavnih del v porečju Savinje. Kljub temu župani Mozirja, Nazarij, Gornjega Grada, Rečice ob Savinji, Ljubnega, Luč in županja Solčave priznavajo, da je v zadnjih letih pri urejanju voda v Zgornji Savinjski dolini prišlo do napredka.

Ministrica Irena Majcen je na pogovoru z župani na Občini Nazarje pojasnila, kje se zatika: »Za Savinjo od izvira do izliva v Savo potrebujemo hidrološko hidravlično študijo. Ministrstvo jo je naročilo pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, v recenzijskem postopku pa je bil izdelan model spoznan za neustreznega. Študija je predpogoj za izvajanje večjih gradbenih posegov na Savinji, ki bi jih delno financirali iz kohezije do leta 2020. To žal ne bo mogoče. Ne glede na to pa se tudi v Zgornji Savinjski dolini izvajajo številni ukrepi na Savinji in pritokih.«

A ministrstvo nove študije ne more naročiti, dokler ne bo končan sodni spor s fakulteto, je razložila ministrica.

Alenka Zupančič, vodja sektorja za Savinjo pri Direkciji za vode, je dodala, da so v štirih letih le zagotovili boljše vzdrževanje porečja Savinje, sanirali precej poškodb in jezov. Imajo tudi sanacijskih program za ujmo iz aprila 2017, ki je vreden 25 milijonov evrov, prvo leto izvajanja pa bodo zanj šlo 6 milijonov evrov. »Imamo pa smolo. Ko pripravimo sanacijo prejšnje ujme, že pride nova, kakršna je bila tod jeseni,« je dejala Zupančičeva.