Poplavni klic na pomoč

Pomurski župani zahtevajo odpravo posledic povodnji ter vračilo intervencijskih sredstev.

Objavljeno
23. september 2014 22.07
bakal poplava
Jože Pojbič, Murska Sobota
Jože Pojbič, Murska Sobota
Beltinci – Tako kot danes ni bilo nobenega predstavnika vlade na izredno sejo sveta Pomurske regije o nedavnih poplavah, tako vlada tudi sicer pozablja na to, od prestolnice najbolj oddaljeno pokrajino v državi, so ugotavljali pomurski župani in drugi udeleženci seje sveta.

V Pomurju je bilo ob zadnjih poplavah po zelo grobi oceni z vodo zalitih približno 3000 stanovanjskih objektov, tri osnovne šole in vrtci, tisoč kmetijskih gospodarskih poslopij, osem proizvodnih objektov in 296 odsekov cest v dolžini 250 kilometrov. Na novo se je v gričevnatih predelih sprožilo 59 plazov, zaradi katerih so morali izseliti dve družini, poplavljenih je 12.000 hektarov kmetijskih površin. Vse to je zadosten vzrok za klic na pomoč in za zahteve po pomoči države, so se strinjali pomurski župani. Od vlade bodo zahtevali takojšnjo zagotovitev poplavne varnosti z ureditvijo manjkajočih obrambnih nasipov ob Muri, drugih vodotokov in melioracijskih jarkov ter takojšnjo sanacijo posledic zadnjih poplav.

Občine zahtevajo še vračilo intervencijskih sredstev, ki so jih morale same vložiti v času poplav, župani pa napovedujejo postopke za sprejetje intervencijskega zakona za odpravo posledic poplav v Sloveniji. Zahtevajo, da se roki za dokončanje vseh projektov, sofinanciranih iz javnih sredstev, zaradi poplav podaljšajo, in več namenskega denarja za gasilsko in reševalno opremo, projekt urejanja voda v porečju Mure pa naj se uvrsti v evropsko finančno perspektivo do leta 2020.