Popov bo v Sloveniji verjetno oproščen vsakršne krivde

 Postopkov v VSO ne morejo nadaljevati. Aleš Hojs napoveduje odpravo jugokomunističnega sodstva.

Objavljeno
09. december 2015 20.44
vojna v Gornji Radgoni 1991
Dejan Karba
Dejan Karba
Ljubljana – Kazenski pregon proti Berislavu Popovu, nekdanjemu poveljnika v JLA, je verjetno povsem končan. Edino pristojno za pregon je državno tožilstvo, ki je obtožnico umaknilo in novega pregona ne bo sprožilo, državno pravobranilstvo pa postopka po mnenju soboškega okrožnega sodišča ne sme in ne more nadaljevati.

Zavrnilni sklep okrožnega sodnika svetnika Branka Palatina, predsednika murskosoboškega okrožnega sodišča, je državno pravobranilstvo, ki je Palatinu predlagalo nadaljevanje pregona zoper Popova, prejelo minuli ponedeljek. Na koncu Palatinove sedemstranske razlage zavrnilnega sklepa sicer piše, da se pravobranilstvo zoper sklep lahko pritoži v osmih dneh, a pravobranilstvo, ki v konkretnem primeru zastopa obrambno ministrstvo, bo to storilo le, če se bo tako odločilo ministrstvo. To se za ta korak po naših informacijah ne bo odločilo, o tem je vrh ministrstva prepričala Palatinova razlaga.

V obrazložitvi je Palatin kot predsednik senata, ki je odločal o pobudi državnega pravobranilstva, poudaril, da je treba ločiti pojem oškodovanca, ki v kazenskem postopku lahko poda premoženjskopravni zahtevek, in pojem oškodovanca, ki lahko kot subsidiarni tožilec prevzame pregon, kadar državni tožilec od njega odstopi. Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku, piše Palatin, lahko poda tisti, ki je upravičen uveljavljati zahtevek v pravdi (tako neposredni kot tudi posredni oškodovanec), kot subsidiarni tožilec pa po Palatinovem mnenju lahko nastopi le »oškodovanec, katerega pravice so bile s storitvijo kaznivega dejanja neposredno prekršene ali ogrožene, pod pogojem, da ta pravica pomeni znak kaznivega dejanja ali objektivni pogoj kaznivosti«. V primeru Popov je murskosoboško sodišče ugotovilo, da ima položaj oškodovanca le država.

Kazenskega pregona proti Popovu tako ne bodo mogli nadaljevati oziroma ga niti začeti v združenju za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), katerega predsednik Aleš Hojs je na parlamentarnem odboru za obrambo prejšnji teden napovedal, da bodo postopke zoper Popova gotovo sprožili. Za Delo je Hojs včeraj dejal, da bodo z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi poskrbeli za zavarovanje vrednot slovenske osamosvojitve, med katere po njegovem mnenju »gotovo sodi tudi odprava jugokomunističnega sodstva, ki, kot kaže konkretni primer, več kot očitno deluje po Masleševi napovedi 'tepihovanja' Slovenije«.

Funkcijo pregona opravlja samo tožilec

Palatin v svoji obrazložitvi zavrnitve pobude državnega pravobranilstva še piše, da državno pravobranilstvo lahko zastopa zgolj premoženjske interese države oziroma lahko sodeluje le pri reševanju premoženjskih vprašanj, »funkcijo pregona v interesu države pa lahko opravlja samo državni tožilec. Državno pravobranilstvo nima pristojnosti za zastopanje države kot subsidiarnega tožilca.« S tem, da pregon lahko prevzame le državno tožilstvo, se strinjajo tudi na državnem pravobranilstvu. Višji državni tožilec Žarko Bejek, vodja murskosoboškega državnega tožilstva, ki je umaknil obtožnico zoper Popova, pa na naše vprašanje, ali bo nadaljeval pregon, ne odgovarja. Dejal je le, da zadeve Popov v javnosti ne komentira.