Porušene lope za nekatere vikend, za druge dom

Inšpektorat za okolje je včeraj prisilno odstranil nelegalne vrtičke na Rakovi Jelši.

Objavljeno
10. maj 2011 12.16
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Na Ljubljanskem barju, točneje ob avtocestnem izvozu Ljubljana Center, so državni inšpektorji včeraj zjutraj začeli prisilno odstranjevati nelegalne vrtičke, ki si jih je na državni zemlji že pred leti nezakonito uredilo več vrtičkarjev.

Aleksandra Velkovrh, glavna inšpektorica Inšpektorata RS za okolje in prostor, je dejala, da bo akcija trajala več dni, saj jih nameravajo odstraniti več kot deset. Ker so se bali, da bi se ponovila zgodba iz Črnuč, kjer so se vrtičkarji aktivno upirali prisilnim izvršbam, so območje pred javnostjo zaprli s policijskimi trakovi, glavni dostop do vrtičkov pa je stražila močna policijska ekipa. Čez zaščitno avtocestno ograjo smo lahko videli, da so se delavci že utečene ekipe rušiteljev (gre za podjetje zasebne podjetnice Silve Bračko iz Zgornje Kungote, ki je je izvajalo izvršbe tudi v vrtičkarskem naselju v Črnučah) z državno koncesijo lotili tistih, ki kljub večkratnim javnim pozivom niso hoteli sami odstraniti svojih vrtičkarskih lop in vrtov.

Eden izmed policistov nam je ob policijski zapori rekel, da med izvršbo za zdaj še niso posredovali niti enkrat in niso obravnavali še nobenega upiranja izvršbi. Ob glavni in pravzaprav edini dostopni cesti do vrtičkov smo opazili tudi možakarja srednjih let, ki je s pomočjo 21-letnega A. M. vidno razburjen odstranjeval vrtno lopo, sicer bi jo podrli inšpektorji. Ta ni služila le za shranjevanje vrtnega orodja za obdelavo tamkajšnjega vrtička, temveč je bila zadnji dve leti tudi stanovanje omenjenega mladeniča. Ta je tako izgubil svoje prebivališče, hkrati pa tudi »službo« v sosednji nelegalni zbiralnici sekundarnih surovin, ki jo bodo morali v nekaj dneh prav tako odstraniti.

Lope razkrivajo zgodbe

Mladenič nam je razložil, da je nekdaj bival na Starem trgu 2, po ločitvi staršev (mama se je vrnila v rodno Bosno, oče Albanec pa je odšel v Domžale) oziroma od 14. leta pa v »vikendicah« na Rakovi jelši. Kako naprej, še ne ve. Stanovanja nima, ker pa je zaradi kraj nekaj časa preživel v zaporu, ne dobi redne službe, čeprav je izučeni avtomehanik. Koliko takšnih zgodb se skriva na vrtičkih v neposredni okolici Rakove jelše, ne vemo, najbrž pa ni edina, saj je bilo na več kot deset hektarov velikem območju samo na mestni zemlji 300 nelegalnih vrtičkov, na državni jih ni dosti manj. Nekaj lop so vrtičkarji podrli tudi sami, veliko vrtov pa bo kljub temu dočakalo inšpekcijsko izvršbo.

Akcijo napovedali že lani

Iz sporočila za javnost Inšpektorata RS za okolje in prostor je razvidno, da je gradbeni inšpektor začetek postopka za odstranitev nelegalno postavljenih objektov in vrtičkov na enotnem državnem portalu e-uprave naznanil že 14. aprila lani. Naznanilu z opozorilom, da morajo objekte odstraniti, sicer bo to storil gradbeni inšpektor, je sledila julijska uvedba inšpekcijskega postopka, septembra pa še odločba, s katero je bilo lastnikom objektov naloženo, da jih nemudoma odstranijo. Oktobra je inšpektor objavil še sklep o dovolitvi izvršbe inšpekcijske odločbe, s katerim je lastnikom objektov določil naknadni rok, do katerega naj sami odstranijo objekte in jih znova opozoril, da bo v primeru, če tega ne bodo storili, objekte prisilno odstranil sam – seveda na njihove stroške. Ker jih vsi niso podrli sami, je 31. marca letos objavil obvestilo, da bo prisilne izvršbe začel 9. maja, kar je včeraj začel tudi uresničevati.

MOL obljubljala urejene vrtičke, a denar za to ni predviden

Ko je mestna oblast lani in predlanskim sprejela nov odlok o vrtičkarskem redu, predpisala obliko in velikost lop, zatem v Štepanji vasi in Dravljah postavila dve vzorčni vrtičkarski lopi, z novim dolgoročnim prostorskim načrtom pa določila tudi več vrtičkarskih območij, kjer naj bi se načrtno in z dovoljenji razvijalo vrtičkarstvo, smo vsi upali, da bo konec stihijskega vrtičkarstva in začetek organiziranega. Žal pa današnja situacija in pogled v mestna proračuna za letos in prihodnje leto ne vzbujata optimizma.

V Črnučah, kjer so prisilno odstranili več sto vrtičkov na mestni in državni zemlji, je videti veliko lop, ki se jih več kot očitno akcija odstranjevanja nelegalnih vrtičkov (za zdaj) ni dotaknila. Še več je parcel, kjer so ostali napol podrti betonski objekti (zlasti betonske plošče, deli zidov, ograj, celo manjši bazen) in požgane ali drugače uničene lesene lope. Nekatere vrtičke prerašča plevel (veliko je neavtohtonega japonskega dresnika, kanadske zlate rozge, ambrozije...), ponekod pa je opaziti trmaste »povratnike«, ki so kljub izvršbi prišli nazaj na »svoj« vrtiček in ga že pripravljajo za ponovno pridelavo. Da se svojim dolgoletnim žuljem ne nameravajo odpovedati, dokazujejo tudi redno pokrpane luknje v asfaltu na glavnih dovoznih poteh.

Da bi MOL temeljito počistila svoje parcele na Barju in v Črnučah in vzpostavila prvotno stanje, pa ne gre upati še nekaj let. V proračunih za letos in prihodnje leto namreč občina za urejanje mestnih vrtičkov ni predvidela niti evra (lani dobrih 106, predlanskim 281 tisočakov). Kako uspešna bo na Barju država, pa bomo še videli. Ne smemo namreč pozabiti, da je za vso Slovenijo za odstranjevanje nelegalnih objektov zagotovila samo pol milijona evrov. Da bi ves denar porabila le za nedokončane in nove izvršbe na vrtičkarskih območjih na svoji zemlji, pa ne gre pričakovati.