Posek iz mesta pregnal fazane, srne in zajce

Sekanje drevja nakazuje začetek del, a gradnja dolgo načrtovane severne vezne ceste v proračunu Mestne občine Celje ni predvidena.

Objavljeno
26. februar 2015 00.55
Špela Kuralt, Celje
Špela Kuralt, Celje
Celje – Med Novo vasjo in Lavo v neposredni bližini potoka Koprivnica so v zadnjih dneh posekali precej drevja in grmičevja na trasi severne vezne ceste, a občina gradnje ne bo začela kmalu. Domovanja v eni zadnjih divjih zaplat sredi mesta pa so že zapustili srne, zajci in celo par fazanov.

Na tem območju je gradnja severne vezne ceste predvidena že desetletja in je po uradnih obrazložitvah do danes ni zaradi težav s pridobivanjem zemljišč. V predvolilni kampanji zadnjih lokalnih volitev jo je obljubil župan Bojan Šrot. Čeprav gradnja ceste v proračunu ni predvidena, so delavci že posekali večino dreves. Z Mestne občine Celje (MOC) so sporočili, da gre za pripravo zemljišča za izvedbo cestnega nasipa, občina je zanj pridobila gradbeno dovoljenje 1. decembra.

Priprava zemljišča še ne pomeni gradnje ceste, kar pojasnjujejo tudi z MOC: »O odkupu nepremičnine, ki jo MOC potrebuje za izvedbo severne vezne ceste, dogovori z lastnico še potekajo, zato pristopamo k urejanju tega območja fazno. Nadaljevanje projekta gradnje severne vezne ceste bo izvedeno po pridobitvi potrebnih zemljišč in ko bodo dane proračunske zmožnosti.« Kdaj naj bi to bilo, niso sporočili.

Hiša na trasi

Gradnja te ceste ima dolgo brado. Prvi del, ki povezuje Hudinjo in Novo vas, so zgradili že pred 13 leti, del, ki bi povezal še Lavo, pa uradno stoji prav zaradi težav s pridobivanjem zemljišč. Lastnica hiše, ki stoji točno na trasi načrtovane ceste, razlaga, da so se z občino prvi pogovori o odkupu hiše začeli že leta 2003. Do danes so hišo trikrat cenili, leta 2008 so se že vse dogovorili, pripravljena je bila na zamenjavo parcel, vendar se ni nič zgodilo. Na parceli, ki bi bila lahko njena, danes stoji druga hiša. Čeprav je zaradi zgodbe s cesto trpela celotna družina, danes so razen nje vsi pokojni, si želi le konca: »Ničesar nočem zavirati.« Nazadnje so se z občine pri njej oglasili novembra.

Mestna divjad

Kdaj bo cesta prispela do 1956. leta postavljene hiše, ni znano, ker bo vse odvisno od denarja v proračunu. Svoja domovanja pa so že zapustile številne živali, ki so si v eni zadnjih divjih zaplat tako rekoč sredi mesta našle svoj dom. Tu so se skrivale srne, zajci, celo par fazanov. Na zavodu za varstvo narave so pojasnili, da je na območju Koprivnice narava še neokrnjena, vendar nima naravovarstvenega statusa, torej ni varovana ali zavarovana s posebnimi mehanizmi. Dodali so, da so drevesa ob vodotokih življenjski prostor številnih živali, da predstavljajo osenčenje prostora pa tudi varovanje brežine, da ni erozij.

Z drevesi na tem območju se prav tako ne ukvarja zavod za gozdove, je pojasnil Robert Hostnik s celjske enote: »Naša pristojnost je samo gozd. Sodelujemo sicer pri mestnih drevesih, če nas o njih vprašajo, v tem primeru pa gre pravzaprav za drevesa na travnikih. Te skupine dreves so pomembne zaradi biotske pestrosti. Tu se skrivajo številne živali, ki se hranijo na travnikih.« Med bolj zanimivimi sta bila zagotovo fazana, ki ju zadnje dni ni več opaziti. Fazani niso ogrožena vrsta, je pojasnil varstveni ornitolog Jernej Figelj: »Fazane po navadi gojijo lovci. Tu in tam pa kakšen uide in se skrije.« Dodal je, da dejstvo, da sta na tem območju živela fazana, kaže, da je bilo tu zanju dovolj hrane, žuželk, cvetic, ki jih s takšnim posegom v naravo ne bo več. Dejal je še, da je bilo poleg fazanov zagotovo še od pet do deset drugih vrst ptic, ki so tu iskale zatočišče.

Cesta za mestni avtobus

Narava, živali in hiša se bodo cesti morale umakniti, kot določa tudi prostorski načrt. Cesto velika večina Celjanov že komaj čaka, saj bo razbremenila precej drugih cest. Poleg tega občina mestni potniški promet, ki ga danes v Celju ni, pogojuje prav z obstojem severne vezne ceste. Ko so pred 13 leti odprli del ceste proti Hudinji, so napovedovali, da bodo ob gradnji ceste proti Lavi dogradili tudi severni krak krožišča proti Lokrovcu. Tega še ni, prav tako ni drevoredov ob cesti, ki so jih prav tako napovedovali pred 13 leti. Župan je pred zadnjimi volitvami obljubil krak krožišča.