Poslanci enotni, da delo na črno škodi gospodarstvu

Poslanci so se v današnji drugi obravnavi predloga novele zakona o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno strinjali, da delo na črno škodi gospodarstvu. Mnenja o usteznosti predlagane novele so bila deljena. Poslanci so se spraševali, ali bo novela uspešno določila nadzorovanje sosedske pomoči.

Objavljeno
02. marec 2011 19.56
Ni. Č., delo.si
Ni. Č., delo.si
Ljubljana - Minister za delo, družino in socialno zadeve Ivan Svetlik je poudaril cilje novele zakona o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno. Povedal je, da bi z jasnejšimi definicijami in večjimi pristojnostmi organov povečali učinkovitost nadzornih organov pri odkrivanju kršitev. Sankcije bi poostrili na način, da bi te delovale vzgojno in tudi preventivno.

Svetlik je poudaril je, da je podrobneje potrebno omejiti definicijo, kdaj takšna pomoč ni dovoljena; da se ta ne sme opravljati, ko gre za opravljanje dela na nepremičninah ali premičninah, ki so vezane na dejavnost pravne osebe ali samozaposlene osebe, piše STA.

"Predlog zakona nikakor nima namena omejevati sosedskih odnosov, temveč ureja razmere in učinkovitejši nadzor na področju dela in zaposlovanja na črno," je dejal. Po ministrovih besedah novela sosedske pomoči med posamezniki, ki nimajo registrirane dejavnosti, ne omejuje.

Odzivi strank SLS, Zares, SDS, DeSus, LDS, SNS

Poslanci SLS so prepričani, da predlog ni dorečen in da novela ni potrebna. Janez Ribič je izjavil, da bi delo na črno preprečili s spodbudami in spremembami v zakonih s področja trga dela in davkov ter boljšim delom inšpekcijskih služb. Vložili so več predlogov dopolnil, ki da odpravljajo podvajanja in nesmiselnosti. Ob sprejemu dopolnil bi nato podprli tudi zakon, piše STA.

Tudi v Zares podporo predlogu pogojujejo s sprejemom dopolnil, ki jih predlagajo. Vito Rožej je povedal, da bi med izjeme pri delu na črno, podobno kot je vnešena pomoč pri spravilu kmetijskih pridelkov, dodali časovno bančništvo ter da bi Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) dali pooblastila glede obveščanja inšpekcijskih organov o kršitvah zakonodaje, piše STA.

V SDS po besedah Marijana Pojbiča menijo, da bi ministrstvo moralo omejiti zaposlovanje in delo na črno z ustvarjanjem ustreznih delovnih mest in drugimi preventivnimi ukrepi. Povečevanje pristojnosti nadzornih organov bi bila le ena od sekundarnih metod za dosego tega cilja. Nesmiselne se jim zdijo kazni za fizične osebe, ki delo na črno opravljajo. Po Pojbčevem mnenju, so te osebe zaradi gospodarskega položaja večkrat v delo na črno prisiljene. Dosedanja opredelitev sosedske pomoči se jim ne zdi ustrezna; predlagajo, da se sosedska pomoč v celoti ne šteje kot delo na črno, razen če nekdo dobi od tega materialno korist. "Ugotavljanje sosedske pomoči kot delo na črno ne bo v ničemer prispevalo k povečanju davčnih prispevkov, saj je jasno, da se v praksi zelo težko izvršuje, po drugi strani pa povzroča nepotrebno vznemirjanje ljudi in kvari sosedske odnose," je menil Pojbič, piše STA.

DeSUS bo predlog novele podprl, saj predlog pomeni reakcijo na pojav sive ekonomije, rešitve pa so dobre in nujno potrebne. Franc Jurša je dejal, da se sosedska pomoč za posameznika ne omejuje nič bolj kot doslej, ampak le ko gre za opravljanje neke dejavnosti. Za institutom brezplačne sosedske pomoči se skriva največji delež dela na črno, s čimer se povzroča nelojalna konkurenca tistim, ki dejavnosti legalno opravljajo, je dodal, piše STA.

Miran Györek je v imenu poslancev SNS dejal, da se jim zdi predlog s spremembami z matičnega odbora sprejemljiv. Cilji zakona so dobri, bodo pa prinesli neprijetnosti in težave pri nadzoru, sploh kar se tiče dostopa do stanovanj, je dodal.

V LDS po besedah Ljuba Germiča pričakujejo, da se bo korenito spremenil način dela inšpekcijskih služb. Opozarjajo, da zgolj izrekanje sankcij ni dovolj in da tovrstna zakonodaja ne more temeljiti zgolj na restriktivnih ukrepih, tako da bi bile potrebne tudi spodbude. Pravijo, da mora v zdravi družbi obstajati vrednota solidarnosti, sosedske pomoči, ki pa ne sme biti izgovor za zlorabo oz. izmikanje plačevanja obveznosti. Napovedal je podporo amandmajem glede časovnega bančništva in sosedske pomoči, piše STA.

V SD bodo novelo podprli, med drugim zato, ker delo na črno in siva ekonomija predstavljata velik strukturni problem, ker se novela osredotoča na doslej premalo učinkovit nadzor in ker bolje ščiti ljudi, ki so prisiljeni delati na črno tako, da jim mora delodajalec zagotoviti zaposlitev za nedoločen čas, je dejal Matevž Frangež.

Vili Rezman je v imenu nepovezanih poslancev dejal, da bodo predlog zakona podprli, da pa bi ga bilo treba še nekoliko popraviti. Predlagane amandmaje koalicije ne bodo podprli, je dejal in dodal, da pa je smiselno podpreti nekatera dopolnila opozicije.