Poslanci zavrnili novelo za brezplačne vrtce

Koalicijski poslanci so predlog o brezplačnih vrtcih za vse otroke s finančnega vidika ocenili kot neustrezen. Za opozicijo pa je predlog sprejemljiv, vendar bi ga bilo po njihovem mnenju treba še dograditi.

Objavljeno
15. december 2006 20.05
Če bodo cene vrtcev še naprej naraščale, bo nadzorovano varovanje otrok ze nekatere starše že pravi luksuz
Ljubljana - Državni zbor je danes opravil splošno razpravo o predlogu novele zakona o vrtcih, ki ga je v zakonodajno proceduro vložila zunajparlamentarna stranka mladih ob podpori več kot 5000 državljanov. Koalicijski poslanci so predlog, ki predvideva brezplačne vrtce za vse otroke, s finančnega vidika ocenili kot neustrezen. Za opozicijo pa je predlog sprejemljiv, vendar bi ga bilo po njihovem mnenju treba še dograditi. Večina, tj. 40 proti 19 je odločila, da se za novelo zakona o vrtcih parlamentarni postopek konča.

Vlada po besedah državne sekretarke na šolskem ministrstvu Alenke Šverc predloga ne podpira, strinja pa se, da je treba ponovno proučiti organizacijo, financiranje in dejansko storitev predšolske vzgoje, ki je v primerjavi z ostalimi evropskimi državami precej draga. Iz javnih sredstev so letos za to namenili 45 milijard tolarjev, prispevki staršev pa so znašali 18,5 milijarde tolarjev, je povedala Šverčeva, ki pravi, da financiranje predšolske vzgoje v Sloveniji sledi standardom pravičnosti in podpira socialno šibke ter deli plačila staršev na osem razredov.

V DeSUS idejo o brezplačnih vrtcih podpirajo, ne pa tudi predlaganega zakona, je dejal Vasja Klavora. Predloga za brezplačne vrtce v SDS ne bodo podprli, strinjajo pa se, da so potrebne spremembe.

Po besedah Slavka Gabra (LDS) je sistem predšolske vzgoje relativno dobro zastavljen, vendar ga je treba dograditi in cene po možnosti znižati za večino prebivalcev. Zakon bodo v LDS v prvi obravnavi potrdili, saj bi ga kasneje lahko ustrezno dodelali.

Za SD ni sprejemljivo razmišljanje o spremembah, ki bi upoštevale samo cenovni vidik in bi znižale standarde. Če je vladi dvig rodnosti prioriteta, potem je lahko odnos do predšolske vzgoje preizkusni kamen za resnost te trditve, je dejala poslanka Majda Potrata.

Da bi bili vrtci za vse otroke ne glede na starost in trajanje programa brezplačni, se SLS zdi nerealno iz sistemskih in finančnih razlogov. V stranki ga zato ne bodo podprli, podobno kot NSi pa predlagajo vladi, da uredi in na novo preuči merila za določanje cen in višine prispevkov staršev.

V stranki SNS bi predlog SMS prav tako še dogradili. Poleg tega se bojijo, da gre vlada zaradi omejitve javnih sredstev v smeri zniževanja standardov v vrtcih, in sicer na način, da se bo povečalo število otrok na skupino in znižala izobrazba vzgojiteljic.

Plačilo vrtcev določa občina

Plačilo staršem določi občina, ki je ustanovitelj vrtca, na podlagi njihovih dohodkov in premoženja družine kot odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen.Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč so plačila vrtca oproščeni, družine, ki imajo v vrtec vključenega še enega otroka, pa za starejše otroke plačujejo za en plačilni razred nižjo ceno.

Lestvica ima 8 plačilnih razredov, najnižje je plačilo 1. plačilnega razreda, in sicer 10 % cene programa, najvišje pa je plačilo iz 8. plačilnega razreda, ki pomeni 80 % cene programa. Razliko med plačilom staršev in ceno programa pa zagotavlja občina iz javnih sredstev.

Zakon o prostorskem načrtovanju primeren za nadaljnjo obravnavo

Državni zbor je ob koncu današnjega dne po opravljenih splošnih razpravah z 39 glasovi za in 13 proti sklenil, da je zakon o prostorskem načrtovanju primeren za nadaljnjo obravnavo.

Današnja prva obravnava o zakonu o prostorskem načrtovanju je pokazala, da koalicija podpira predlagane spremembe, vendar z nekaterimi pomisleki. Opozicijski LDS in SD pa menita, da bi bilo smiselno prej sprejeti najnujnejše spremembe veljavnega zakona, šele nato pristopiti k celoviti sistemski rešitvi.

Največji problem veljavne zakonodaje po besedah ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika predstavljajo neusklajeni postopki priprave prostorskih aktov s predpisi o varstvu okolja in ohranjanju narave. Tako postopka priprave prostorskega akta in celovite presoje vplivov na okolje potekata po dveh tirih, brez zadostne povezanosti, je dejal Podobnik.

Minister verjame, da novi zakon ne prinaša nove zmede, ampak bolj jasne postopkovne rešitve in krajše postopke. Predlog med drugim tudi spreminja postopek določanja plačila komunalnega prispevka, ne zahteva obveznega javnega zbiranja investicijskih namer in ukinja obvezne revizije okoljskih poročil.

DZ sprejel novelo zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Ob koncu današnjega zasedanja je državni zbor z 39 glasovi za in 19 proti sprejel novelo zakona o avtorski in sorodnih pravicah, do katere se je v okviru skrajšanega postopka opredelil v četrtek. Z odločanjem o vložnih dopolnilih so poslanke in poslanci končal tudi v četrtek začeto drugo obravnavo novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Tretjo obravnavo pa naj bi opravili v ponedeljek.