Posledica poplav: struge in brežine 
bodo postale gradbišča

Med septembrskimi poplavami, ki so povzročile za 251 milijonov evrov škode, je bila najbolj prizadeta vodna infrastruktura.

Objavljeno
14. april 2011 08.49
Posodobljeno
14. april 2011 09.16
Janoš Zore, Posavje
Janoš Zore, Posavje
Brežice – Vlada je za delno odpravo posledic neurja na vodotokih od potrebnih 145 zagotovila 18 milijonov evrov. »Vsa predvidena gradbišča bi se morala odpreti do konca meseca,« je dejal Ervin Vivoda, podsekretar na okoljskem ministrstvu v sektorju za odpravo posledic naravnih nesreč.

Osemnajst milijonov evrov ne bo razdeljeno med občine, temveč bodo sredstva nakazana koncesionarjem, ki vzdržujejo brežine in struge slovenskih voda. Največ, 6,1 milijona evrov, je namenjeno za najnujnejša dela na območju srednje Save, kjer so tri pri obnovi vodne infrastrukture pomoči najbolj potrebne občine. Najintenzivnejše sanacije voda bodo v občinah Dol (1,2 milijona evrov) ter Ljubljana in Zagorje (po milijon evrov).

Pred več kot pol leta poškodovane brežine in struge bodo sanirane predvidoma do leta 2015. Država bo denar morala zagotoviti v prihodnjih proračunih. Dinamika financiranja še ni določena, saj sanacijski načrt še ni pripravljen, ker zaradi zapoznelih prijav poškodb niti ocena celotne škode poplav še ni dokončna.

Za odpravo škode v gospodarstvu je država prek podjetniškega sklada izplačala družbam milijon evrov pomoči. V proračunu je za letos zagotovila šest milijonov evrov, v proračunu za leto 2012 pa še štiri. Ker je 14 upravičencev pet milijonov evrov dodatne škode prijavilo po roku (26. novembra 2010), namerava ministrstvo za gospodarstvo dodatno zagotoviti 1,8 milijona evrov letos, 1,2 milijona evrov pa prihodnje leto. Občine in individualni lastniki bodo prvo državno pomoč prejeli konec aprila. Občine si bodo razdelile 7,5 milijona evrov, lastniki stavb 1,7 milijona evrov.

Vlada je poleg tega doslej zagotovila pet milijonov evrov za nujno sanacijo cest (štiri) in plazov (enega).