Posoške smeti gredo na Štajersko

Komunala Tolmin ni dobila okoljevarstvenega dovoljenja za deponijo mešanih odpadkov v Volčah, ker tri posoške občine niso zagotovile finančnega jamstva za zapiranje po letu 2015. Kam bodo zdaj vozili smeti in koliko dražji bo odvoz za občane, smo se pogovarjali z direktorjem družbe Bertijem Rutarjem.

Objavljeno
05. februar 2013 00.52
komunala tolmin
Blaž Močnik, Tolmin
Blaž Močnik, Tolmin

Za volčansko deponijo ste že leta 2009 oddali prošnjo za okoljevarstveno dovoljenje, pa ga nikoli niste dobili. Delovali ste nezakonito, zakaj tega ne boste počeli še naprej, glede na to, da tehnične pogoje izpolnjujete?
Prej so bili inšpektorji milostni, zdaj ne bodo več. Razmere so se zaostrile, ker je Bruselj pritisnil na državo. Saj smo že plačevali kazni, toda zdaj je rečeno, da bi nas inšpektor obiskal vsak mesec. Ko so se naši pogajalci pogovarjali z EU o zakonodaji glede ravnanja z odpadki, bi morali bolj upoštevati našo specifiko. Določene stvari imajo evropske države namreč bolj blago urejene. Ni narobe, da smo v Sloveniji strožji, toda če hočemo doseči določene standarde, to pomeni večji strošek. Normative smo si postavili, kot bi bili Švedska, naša industrija pa ostaja slovenska.


In kako bomo rešili težavo?
Naša težava so regijski centri, ki niso zaživeli. Te bi morala urediti država, ne pa občine, ki se o tem ne morejo dogovoriti. Država bi morala določiti število odlagališč, jih plačati ali pa podeliti koncesijo ter določiti ceno storitev. Regijski centri so edina rešitev nastalega položaja.


Po drugi strani si druge komunalne službe gotovo manejo roke zaradi zaslužka.
Seveda. Kot direktor ljubljanske komunale, na primer, bi bil zainteresiran, da se čim več deponij zapre. Večja komunalna podjetja zelo dobro živijo in tudi nimajo težav s prilagajanjem cen. Naj povem še drugače. Če primerjamo naš ali ljubljanski vodovod, prodamo trikrat manj vode na kilometer omrežja in imamo trikrat manj priključkov: kako lahko voda v Ljubljani stane več kot v Tolminu?

Kje bodo po novem končale posoške smeti?
Eno leto jih bo odvažala družba Saubermacher, končale pa bodo na Štajerskem. Predvidevamo, da bi leta 2015 smeti lahko odvažali na regijsko deponijo v Novo Gorico.


Zakaj je bila državna ocena stroškov zaprtja volčanske deponije 2,3 milijona evrov za kar milijon evrov višja od vaše?
Ko je država ocenjevala stroške, je za vso državo določila enotne cene posameznih del zapiranja. Eden izmed glavnih stroškov je čiščenje izcednih voda. Na naši čistilni napravi imamo ceno 47 centov za čiščenje kubičnega metra izcedne vode. Država je izračunala ceno deset evrov. V 30 letih zapiranja bi nastala takšna razlika.

Ni pa to nujno dokončni konec za Volče?
Tolminska občina predlaga odlaganje azbestnih odpadkov in manjše količine gradbenih odpadkov iz Posočja. Prostora za to je dovolj za prihodnjih 20 ali 25 let. To bi bila pametna odločitev.


Do zdaj ste se zelo otepali ocene, za koliko bo odvoz smeti dražji za Posočane. Lahko to zdaj zaupate?
Izračun je narejen, toda potrditi ga morajo občinski sveti. Lahko pa povem, da bo podražitev kar precejšnja, toda končna cena ne bo zunaj povprečja okoliških občin. Vedeti moramo, da je od Kekčeve domačije v Trenti do Petrovega Brda skoraj toliko kot od Tolmina do Ljubljane. Območje je veliko in redko poseljeno. To nas tepe povsod, ne samo pri smeteh.