Pošta Slovenije 20 družinam podarila po tisoč evrov

Slovenska pošta je letos skupno donirala 55.000 evrov.

Objavljeno
10. december 2015 14.19
Robert Galun
Robert Galun

Maribor − V okviru dobrodelne akcije 20 dobrih novic za 20 družin je Pošta Slovenije (PS) donirala 20.000 evrov. Zveza prijateljev mladine Slovenije bo vsaki izmed dvajsetih družin, ki pomoč nujno potrebujejo, izročila po tisoč evrov.

Na Pošti Slovenije so pojasnili, da se akcija časovno ujema z dvajsetletnico samostojnega delovanja Pošte Slovenije. Generalni direktor Novak je poudaril, da Pošta Slovenije v skladu z lastnimi načeli družbene odgovornosti vsako leto nameni določen delež sredstev za donacije različnim ustanovam in skupnostim: »Glede na to, da današnji čas kakovostnemu življenju ni najbolj naklonjen, kar se še posebej občuti v tem predprazničnem času, smo se na Pošti Slovenije odločili, da našo pomoč in veliko donacijo v letošnjem letu namenimo družinam, najbolj potrebnim pomoči, ter tako vsaj malo omilimo njihovo socialno stisko in jim polepšamo božično-novoletne praznike.«

Generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) Breda Krašna je pri tej priložnosti poudarila, da so letos z različnimi humanitarnimi programi omilili stisko več kot 190 družinam. Veliko otrok v tem šolskem letu tudi že uporablja šolske potrebščine, ki so jih s pomočjo Pošte Slovenije zbrali v okviru dobrodelne akcije Poštar Pavli.

Pošta Slovenije je sicer letos podarila približno 55.000 evrov. Z donacijami je pomagala Društvu za pomoč bolnikom z (ne)ozdravljivimi boleznimi, Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije Sonček za pomoč pri obnovi čistilno-dezinfekcijske tehnike v rekreacijskem centru Vrtiče pri Zgornji Kungoti, Rdečemu križu Slovenije za pomoč pri izvedbi humanitarne akcije Peljimo jih na morje, Slovenski banki hrane za pomoč pri nakupu hrane in drugih osnovnih življenjskih pripomočkov, Slovenski Karitas pri izvedbi dobrodelne akcije za prizadete ob katastrofalnem potresu v Nepalu, Društvu Svetovni slovenski kongres, Društvu za povezovanje Slovencev po svetu, v zamejstvu in Sloveniji za pomoč pri izvedbi različnih projektov ter drugim pomoči potrebnim posameznikom, društvom in humanitarnim ter drugim organizacijam.