Postopek imenovanja bodo morali ponoviti

Predsednik DZ France Cukjati je ugotovil, da imenovanje Jurija Paljka in Marjana Terpina v programski svet RTVS ni bilo bila v skladu z zakonom.

Objavljeno
12. marec 2007 17.08
Ljubljana – Državni zbor bo moral ponoviti postopek imenovanja dveh članov programskega sveta Radiotelevizije Slovenija. Potem ko so poslanci minuli teden podprli imenovanje Jurija Paljka in Marjana Terpina v programski svet, je namreč predsednik DZ France Cukjati ugotovil, da sklepa nista bila sprejeta v skladu z zakonom o RTVS, ki za imenovanje zahteva večino vseh poslanskih glasov.

Po odstopu treh članov programskega sveta RTVS je namreč državni zbor v petek sprejel sklepa o imenovanju dveh novih svetnikov, in sicer odgovornega urednika tednika Novi glas Jurija Paljka (zanj je glasovalo 41 poslancev, proti pa 15) ter prvega podpredsednika Svetovnega slovenskega kongresa Marjana Terpina (podprlo ga je 43, nasprotovalo pa 13 poslancev).

Predsednik Cukjati pa je pred podpisom sklepov ugotovil, da sklepa nista bila sprejeta v skladu s 17. odstavkom zakona o RTVS, ki za imenovanje članov programskega sveta zahteva večino glasov vseh poslank in poslancev, torej 46. Cukjati ob tem ugotavlja, da te zakonske določne ni upoštevala niti mandatno volilna-komisija, saj je državnemu zboru v imenovanje predlagala oba kandidata z navadno večino glasov članov komisije.

Cukjati v dopisu predsedniku mandatno-volilne komisije Francu Sušniku ugotavlja, da sklepa nista bila veljavno sprejeta, zato mora DZ postopek ponoviti. Komisija bo zato morala znova izbirati med kandidati, prijavljenimi na javni poziv.

Mandatno-volilna komisija je sicer Terpina in Paljka izbrala med 16 prijavljenimi kandidati na predlog gledalcev in poslušalcev, univerz, društev in drugih organizacij civilne družbe. Člani komisije bodo zato med njimi izbirali še enkrat.

Kandidati za nove svetnike so Ignacija J. Fridl (na predlog gledalcev in poslušalcev), Darko Friš (Zgodovinsko društvo Franca Kovačiča), Tomaž Habe (Društvo slovenskih skladatelje), Žiga Kušar (na predlog gledalca), Srečko Lisjak (Zveza veteranov vojne za Slovenijo), Andrej Malnič, Jurij Paljk in Sergij Peljhan (vse predlaga Forum za Goriško), Iztok Pipan (Turistična zveza Slovenije), Igor Podpečan (Društvo pesnikov slovenske glasbe), Vekoslav Pregl (Forum 21), Miroslav Ribič (na predlog gledalcev), Peter Rudl (Kulturno društvo Pameče), Anton Slapnik (na predlog gledalca), Vlado Šauperl (Društvo seniorjev Podravja) ter Marjan Terpin (Svetovni slovenski kongres).