Postopek sklenitve pogodbe za Markovec že v teku

Predlog za stečaj družbe CPM naj ne bi vplival na samo izgradnjo predora Markovec. Postopek sklenitve pogodbe za gradnjo predora na hitri cesti Koper - Izola je namreč že v teku.

Objavljeno
26. oktober 2009 12.40
Ka. Ž./STA
Ka. Ž./STA
Ljubljana - Postopek sklenitve pogodbe za gradnjo predora Markovec na hitri cesti Koper - Izola z izbranim izvajalcem, družbama v skupnem nastopu CPM in Alpine Bau, je v teku. "CPM in Alpine Bau sta skladno s pogodbo solidarno odgovorna za izvedbo predmetnega javnega naročila," so povedali na Darsu.

 

Predlog za stečaj družbe CPM, ki jo je v četrtek vložilo mariborsko prevozniško podjetje Avtoprevoz Gramet trade, tako naj ne bi vplival na samo izgradnjo predora Markovec. Kot so pojasnili na Darsu, je njihova pogodbena stranka podjetje v skupnem nastopu in ne CPM. "Razmerja med CPM kot vodilnim partnerjem in Alpine Bau kot partnerjem v skupnem nastopu so urejena skladno z medsebojno pogodbo," pojasnjujejo.

 

Po sklenitvi pogodbe mora izbrani izvajalec naročniku dostaviti bančno garancijo za dobro izvedbo del. Pogodba postane veljavna šele ob predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del, ki znaša 10 odstotkov pogodbene vrednosti, to je 6,45 milijona evrov. "Glede na sedanje dolgotrajnejše postopke v bankah ta hip težko točneje napovemo, kdaj bi izbrani izvajalec po sklenitvi pogodbe lahko predložil bančno garancijo za dobro izvedbo del," poudarjajo na Darsu.

 

Zaradi vložene zahteve za stečaj družbe CPM bo Dars s sklenitvijo pogodbe počakal do odločitve sodišča. Graditev predora Markovec se lahko začne po sklenitvi pogodbe, ko mora izvajalec naročniku dostaviti še bančno garancijo za dobro izvedbo del. Potem nadzorni inženir (na tem projektu je DDC svetovanje inženiring) uvede izvajalca v delo; po oceni inženirja bi izvajalec lahko začel z deli na terenu v roku dveh mesecev po dostavi garancije.

 

O neplačanih terjatvah podjetju Avtoprevoz Gramet trade, podizvajalcu družbe NGR, ki je v stečaju, ter o vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka za CPM, ki je večinski lastnik NGR, je bil Dars obveščen s strani pravnega pooblaščenca podjetja Avtoprevoz Gramet trade. Pooblaščencu so že odgovorili na dopis, so še pojasnili na Darsu.

 

Podjetje Avtoprevoz Gramet trade je predlog za začetek stečajnega postopka CPM vložilo v četrtek. Avtoprevoz Gramet trade je opravljal dela na avtocestnem programu kot podizvajalec družbe NGR, ki mu je poroštveno izjavo izdala družba CPM, ki je bila sicer večinski lastnik in obvladujoča družba NGR, zakoniti zastopnik obeh pa je bil isti, je navedeno v predlogu za začetek stečajnega postopka. Terjatev družbe Avtoprevoz Gramet trade do NGR znaša skupaj z obrestmi 668.651 evrov.