»Potrebni investitorji, ne pogrebniki«

Na sestanku Združenja mestnih občin Slovenije so se župani uprli nameri ministrstva, da zniža sistemske vire financiranja.

Objavljeno
01. oktober 2012 21.27
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Koper – »Slovenija potrebuje realne investitorje, ne pa pogrebnikov,« je dejal župan Ptuja Štefan Čelan na sestanku Združenja mestnih občin Slovenije, kjer so se župani odločno uprli nameri finančnega ministrstva, da zniža sistemske vire financiranja, hkrati pa jim država nalaga nove naloge in obveznosti.

Župani mestnih občin, ki so se ne glede na strankarsko pripadnost odločno zavzeli za drugačno vodenje državnih financ, so ogorčeni. Ministrstvo za finance jim, kljub novim in novim obveznostim, namerava znižati povprečnino. »Vsako dodatno znižanje razpoložljivih sistemskih virov financiranja mestnih občin (dohodnine kot tudi nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč) je nesprejemljivo in posega v finančno avtonomijo občin, s čimer bi kršili določila Evropske listine o lokalni samoupravi, ustavo in zakon o lokalni samoupravi,« so včeraj zapisali med sklepe. Finančniki vseh 11 mestnih občin, ki pomenijo več kot tretjino celotne lokalne javne porabe, so izračunali, da bi jim glede na to, kar se je že do zdaj zgodilo in to, kar jim še dodatno grozi, v proračunih manjkalo kakšnih 300 milijonov evrov. Zakon jim je samo letos dodal za 52 milijonov evrov novih zakonskih obveznosti, lani pa jim je za pokrivanje tekoče porabe zmanjkalo 165 milijonov evrov. Letos je razhajanje še večje. Načrtovano varčevanje gre tako daleč, da bi se lahko v kratkem znašli pred problemi zagotavljanja likvidnosti. Vsi ti ukrepu precej posegajo predvsem na investicijski potencial. »V Novi Gorici imamo za naložbe več kot 100 milijonov sredstev, veliko iz evropskih skladov. Če nam zmanjšajo še ta sredstva, potem občine ne bodo mogle sofinancirati evropskih projektov, torej bo še manj evropskega denarja prišlo v Slovenijo. Tudi sicer so občine še zadnji pospeševalec investicijskega kroga v tej državi,« je dejal župan Matej Arčon.

Zato so župani mestnih občin pozvali ministrstvo za finance, naj v pogajanja za povprečnino vključi tudi njihovo združenje. Predlagajo, naj država varčuje tam, kjer je za to poklicana in ne pri občinah. Med drugim so tudi predlagali, da bi bilo verjetno bolj racionalno, če bi ponovno vzpostavili manjše število (64) občin in če bi povezali delo občinskih uprav in upravnih enot.