Pozabljeni predlogi odbora za reforme

Dobro leto in pol po predstavitvi vladnega programa reform je dokončno jasno, da teh v takrat zamišljenem obsegu, vsaj na trgu dela, ne bo.

Objavljeno
06. marec 2007 01.01
Jože P. Damijan
Ljubljana – Novela zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki jo je ministrica za delo Marjeta Cotman predstavila delodajalcem, je v nasprotju s predlogi (nekdanjega) vladnega odbora za reforme, ki sta ga vodila nekdanji »razvojni minister« Jože P. Damijan in prvi mož Umarja Janez Šušteršič. Kot je znano, sta Damijan in Šušteršič oktobra 2005 vladi med drugim predlagala radikalno skrajšanje odpovednih rokov na en mesec, proučitev odprave dodatka na delovno dobo in spremembo plačevanja stroškov prevoza in prehrane. V nasprotju z reformnimi ukrepi bi bila opustitev ideje o dohodkovnem cenzusu za pridobitev Zoisove štipendije za nadarjene.

Dobro leto in pol po predstavitvi vladnega programa reform je dokončno jasno, da teh v takrat zamišljenem obsegu, vsaj na trgu dela, ne bo. Najnovejši predlog sprememb ZDR namreč ohranja obstoječo ureditev dodatka na delovno dobo, prištevanje polurnega odmora v efektivni delovni čas in plačano malico, nekoliko (s 150 dni na tri mesece) pa skrajšuje odpovedni rok za starejše delavce. Opozoriti velja še na predlog odbora za reforme, da bi zmanjšali ovire za zaposlovanje s krajšim delovnim časom in omogočili opravljanje začasnih del s pridobitno dejavnostjo brez velike reguliranosti in dolgotrajnih postopkov registracije. Kako ti področji ureja novela, ni znano, res pa je, da je ministrica obljubila »uvedbo nekaterih prožnejših oblik zaposlovanja«. T. i. reformisti so vladi predlagali še uvedbo delovanje agencij za zagotavljanje delavcev za začasna dela in prevetritev seznama reguliranih poklicev.

Resnici na ljubo, vladna opustitev prvotno načrtovanih reformnih ukrepov ni presenečenje, saj jih dodobra ni upošteval že Janez Drobnič.

Več preberite v današnji tiskani izdaji Dela!