Požarna inšpekcija v Kemisu ni pokazala kršitev predpisov

Podjetju so naložili izdelavo novega požarnega reda.

Objavljeno
13. junij 2017 14.09
mfe*Kemis
M. P. V., STA
M. P. V., STA

Izredni inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v vrhniškem podjetju Kemis, ki ga je 15. maja prizadel požar, ni pokazal kršitev predpisov, so pojasnili na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Podjetju so naložili le izdelavo novega požarnega reda, ki bo prilagojen novim razmeram v objektu.

Inšpekcijski nadzor v Kemisu so začeli 29. maja in končali 7. junija. Po besedah glavnega inšpektorja Milivoja Dolščaka so preverili požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije iz objekta, usposabljanje zaposlenih, vzdrževanje opreme in sredstev za gašenje, vzdrževanje sistemov aktivne požarne zaščite ter organiziranje požarnega varovanja.

Brez kršitev predpisov varstva pred požaroma

»Ob nadzoru nismo ugotovili kršitev predpisov na področju varstva pred požarom, smo pa podjetju z zapisnikom naložili posamezne ukrepe, ki so povezani z dejstvom, da je podjetje prizadel požar, po katerem je del objekta uničen. Uničeni oziroma poškodovani so tudi posamezni sistemi aktivne požarne zaščite ter oprema za gašenje, prav tako je bil uničen tudi del predpisane dokumentacije,« je navedel Dolščak.

Kemisu so po njegovih besedah naložili izdelavo novega požarnega reda. Z njim mora nato seznaniti vse zaposlene. Kot je še dodal Dolščak, mora podjetje izdelati »tudi manjkajoče dele načrta evakuacije za dele objekta, kjer so načrti v požaru zgoreli, na novo vzpostaviti vodenje vseh evidenc in po končani sanaciji sistemov aktivne požarne zaščite izvesti predpisan preizkus in pridobiti potrdila o brezhibnem delovanju«.

Prvi gasilci danes na dodatne zdravniške preglede

Sicer dobre tri tedne po požaru v podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis pod nadzorom posebne medresorske delovne skupine potekajo številne aktivnosti. Gasilci, ki so v noči s 15. na 16. maj sodelovali v intervenciji gašenja požara, danes začenjajo usmerjene zdravniške preglede na Inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana. Kot je pojasnila vodja inštituta Metoda Dodič Fikfak, jih bodo lahko na dan pregledali največ 12, ugotovitve pa bodo lahko komentirali, ko bodo pregledali vse prijavljene.

Kot je dejala glavna sestra Zdravstvenega doma Vrhnika in članica vrhniške civilne zaščite za področje zdravstva Špela Rot, je zadeve prevzela v svoje roke gasilska zveza in o tej možnosti obvestila poveljnike vseh enot, ki so sodelovale v intervenciji. »Tisti gasilec, ki bo želel, se bo lahko prijavil in bo napoten na preglede. Ne bo šlo za enkratne preglede, ampak za spremljanje skozi daljši čas,« je pojasnila. Koliko gasilcev se je prijavilo, še ni znano.

Gasilcem bodo opravili celovite klinične preglede, med drugim jim bodo opravili spirometrijo (test pljučne funkcije) in jetrne teste. Kot je zagotovila Rotova, bodo vsakega posameznika obravnavali individualno in se o potrebnih nadaljnjih preiskavah odločali glede na ugotovitve. Rezultate bo dobil vsak gasilec osebno, računajo tudi na skupno poročilo o ugotovitvah.

Prejšnji teden je o vidikih okoljske nesreče v Kemisu razpravljal državni zbor. Poslanci so sprejeli štiri priporočila vladi oziroma ministrstvu za okolje in prostor. Eno od njih nalaga pripravo nacionalnega načrta ravnanja v primeru kemičnih okoljskih nesreč.