Poziv za sanacijo Celjske kotline

Varuh človekovih pravic Pobuda za sprejetje zakona o sanaciji celjske kotline.

Objavljeno
27. maj 2012 20.23
Matjaž Albreht, notranja politika
Matjaž Albreht, notranja politika
Ljubljana – Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik poziva vse pristojne organe, da se čim prej usklajeno in učinkovito lotijo reševanja onesnaženosti Celjske kotline in tako zagotovijo varovanje pravice do zdravega življenjskega okolja in posledično pravice do zdravja.

Na podlagi pobud celjskih civilnih iniciativ se varuhinja že dalj časa ukvarja s problematiko onesnaževanja Celjske kotline. Pospešila je inšpekcijske in tudi druge upravne postopke, ki so bili v nekaterih primerih zelo dolgotrajni. Izvedeno je bilo vzporedno vzorčenje mokrega sedimenta v kraju Marija Dobje, prav tako meritve onesnaženosti zraka v Bukovžlaku s premično merilno napravo. Varuhinja je bila seznanjena z analizami več vzorcev, odvzetih na različnih krajih v Celjski kotlini, ki so bile opravljene v Vancouvru. Ker rezultati analize vzbujajo skrb, je predlagala ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter ministrstvu za zdravje, da zadevo proučita in obravnavata v okviru svojih pristojnosti ter glede na ugotovitve sprejmeta ukrepe.

Premika se

Minister za kmetijstvo in okolje je varuhinjo že seznanil z ugotovitvami in predlogi ukrepov, ki jih bodo pripravili za celovito sanacijo Celjske kotline zaradi onesnaženosti s težkimi kovinami. Zdravstveno ministrstvo pa je inštitut za varovanje zdravja zaprosilo za pripravo strokovnega mnenja, ki ga še pričakujejo. Varuhinja je opravila še dodatno poizvedbo glede analiziranih vzorcev odpadka »rdeča sadra«, ki jih je v začetku leta inšpekcija za okolje in naravo odvzela na deponiji Za Travnikom.

Varuhinja je obravnavala tudi nelegalno odlagališče v bližini hiš pri Bukovžlaku, kjer so bile na travniku nezakonito odložene večje količine gradbenih odpadkov. Inšpekcija za okolje in naravo kršiteljev ni odkrila, zato ni bilo mogoče uvesti inšpekcijskega postopka. Ker je stanje na terenu nespremenjeno že več let, je inšpekciji predlagala, da prouči možnosti za rešitev perečega okoljskega problema.

Varuhinja ugotavlja, da se je končno začelo reševanje onesnaženosti Celjske kotline, saj sta tako ministrstvo kot agencija za okolje uresničila sklepe, sprejete na skupnih srečanjih s predstavniki civilne družbe. Zato pričakuje, da bo sedanje ministrstvo za kmetijstvo in okolje nadaljevalo začeto delo, ki naj bi v kratkem privedlo do zakona za sanacijo celjske kotline.