Pozivi k preoblikovanju zakon o koncesijah

Gibanje za ohranitev javnega zdravstva meni, da predlog zakona o koncesijah ne varuje javnih interesov na področju zdravstva.

Objavljeno
18. januar 2007 16.41
Andrej Bručan
Ljubljana - V Gibanju za ohranitev javnega zdravstva menijo, da je predlog zakona o koncesijah skoraj v celoti sestavljen tako, da omogoča razgradnjo neprofitnega javnega zdravstva v korist zasebnega interesa, da bo povzročil oškodovanje javnega interesa in javnih sredstev v korist peščice zasebnikov in v končni posledici tudi poslabšal kakovost in učinkovitost zdravstva ter prispeval k slabšemu zdravju ljudi.

Svoje pripombe na predlog zakona, ki je do konca meseca v javni razpravi, je gibanje posredovalo tudi predsednikom parlamentarnih strank in jih zaprosilo za srečanje, na katerem bi jim pripombe podrobneje predstavili.

Pri tem se je gibanje zavzelo za podaljšanje javne razprave oziroma je ministra za zdravje Andreja Bručana pozvalo, naj " nesprejemljivi koncept zakona" umakne in zasnuje zakon, ki bo varoval javni interes na področju zdravstva. Pri njegovi zasnovi naj sodeluje z zainteresiranimi skupinami civilne družbe, s socialnimi partnerji, strokovno javnostjo in občinami. Predlog zakona naj bo podprt z analizami in študijami učinkov predlaganih sprememb, predhodno pa naj se sprejme mreža izvajalcev zdravstvenih storitev in nacionalni strateški dokument glede sprememb v zdravstvu.

V gibanju opozarjajo, da bi morali v zakonu opredeliti merila, po katerih bi se smelo podeliti koncesijo le v primeru, ko javni zavodi (zdravstveni dom, bolnica) programov ne bi zmogli izvajati oziroma bi zasebnik lahko programe ob isti ali večji kakovosti izvedel ceneje. Prav tako bi morali opredeliti čas trajanja koncesije v odvisnosti od trajanje javne potrebe po delu zasebnika in ne v odvisnosti od potreb zasebnikov.

Pri zasebnem izvajanju zdravstvenega varstva je treba v zakonu predvideti možnost njegovega neprofitnega izvajanja in mu dati prednost pred profitnim. Med javnimi zavodi in zasebniki-koncesionarji je treba omogočiti možnost konkuriranja za nove programe in koncesije. Premoženje javnih lekarn, bolnišnic in zdravstvenih domov, ki so bili grajeni tudi iz samoprispevkov, pa je treba zavarovati pred poceni razprodajo ali pred poceni najemom.

V gibanju so se med drugim zavzeli tudi, da zakon opusti predvideno centralizacijo in okrepi vlogo občin ali skupin občin, ki gravitirajo k enemu zdravstvenemu domu, pri podeljevanju koncesij in vodenju zdravstvene politike osnovnega zdravstvenega varstva.