Prav velikega zanimanja za glasovanje iz tujine ni

Referendum o izenačitvi: V tujini je približno 79.000 volilnih upravičencev, do četrtka se jih je na DVK javilo 1400. 

Objavljeno
04. december 2015 15.59
Barbara Hočevar
Barbara Hočevar
Ljubljana – Volivci, ki bodo želeli na referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D) 20. decembra glasovati po pošti iz Slovenije, morajo to sporočiti do 9. decembra. Tisti, ki bodo na referendumski dan v tujini, pa so imeli čas do petka.

Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah in zdraviliščih, ter zaporniki morajo svojo željo po glasovanju po pošti sporočiti okrajni volilni komisiji ali volilni komisiji volilne enote.

Državna volilna komisija (DVK) pa je do včeraj sprejemala obvestila o nameri po glasovanju upravičencev, ki bodo zunaj domovine. Do četrtka so prejeli približno 1400 zahtevkov za glasovanje v tujini, in sicer 1130 za glasovanje po pošti; 272 volivcev, ki bodo na referendumski dan začasno v tujini, pa je izrazilo željo, da bi svoj glas oddali na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu. Končno število ljudi, ki bodo svojo voljo izrazili na takšen način, bo predvidoma znano v ponedeljek.

Prav glede glasovanja v tujini so imeli pobudniki referenduma več pripomb. Koaliciji Za otroke gre! se zdi sporno, da DVK o tem, da bo referendum, ni posebej obvestila vseh volivcev v zdomstvu, izseljenstvu in zamejstvu. Javno so jih pozvali, naj to storijo, saj je za njihov uspeh nujno, da proti zakonu glasuje najmanj polovica ljudi, ki se bo referenduma udeležila, in petina vseh volilnih upravičencev. Volivcev, ki živijo v tujini, je več kot 79.000. »To pomeni, da njihova neobveščenost o referendumu pomeni hudo kršitev načela poštenosti referenduma,« sta zapisala Metka Zevnik in Aleš Primc iz koalicije Za otroke gre! in opozorila, da DVK pošilja gradivo volivcem v tujini za volitve, na katerih kvorum ni potreben.

Z DVK so jima odgovorili, da niso pristojni za obveščanje volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča v RS, in da jih je na primeren način obvestilo ministrstvo za zunanje zadeve. Glede pripombe o ugotavljanju števila umrlih (kar vpliva na število, potrebno za uspeh referenduma), ki sta jo Zevnikova in Primc že prej naslovila na DVK, so se v komisiji zdaj odločili, da bodo čakali 47 dni, da jim ministrstvo za notranje zadeve sporoči, koliko ljudi je umrlo od sestave volilnega imenika do konca glasovanja. Vzrok za tako dolg rok pa je, da v povprečju traja več kot 40 dni, da se smrt v tujini zapiše v matični evidenci.

Razburjajo se eni in drugi

Medtem pa na terenu zagovorniki enakih pravic za vse in njihovi nasprotniki dejavno nagovarjajo volivce.

Pri kampanji Čas je za, ki nastopa z geslom: »Čas je za ljubezen, družino, poroko, enakopravnost, za moj in tvoj glas,« pripravljajo različne dogodke za aktivacijo somišljenikov. K sodelovanju so privabili nekaj znanih osebnosti, svoje argumente pa med drugim podkrepljujejo s stališči, ki so jih v pisnem mnenju strnili psihologi, andragogi in pedagogi z ljubljanske filozofske fakultete.

Koalicija Za otroke gre! somišljenike poziva k udeležbi z gesli »Proti razvrednotenju zakonske zveze in družine«, »Proti razvrednotenju starih staršev«, »Proti temu, da se otroku lahko odvzame mamo ali očeta, ker bo posvojen ali kupljen v homoseksualno zvezo«. Pripravili so številne dogodke in zgibanko, v kateri predstavljajo svoja prepričanja in ljudi pozivajo, naj se s podpisi zavežejo, da se bodo udeležili referenduma ne glede na datum, vreme ali počutje, ter k udeležbi »s srcem spodbudijo pet ljudi iz svoje družine, službe in okolja«. Zgibanke so bile priložene tudi reviji Ognjišče, kar je, sodeč po odzivih na družbenih omrežjih, marsikoga vznemirilo.

Na drugi strani je številne predstavnike opozicije v ljubljanskem mestnem svetu in tudi nekatere meščane razburila mavrična zastava na pročelju magistrata, osvetlitev gradu v mavričnih barvah in fotografiranje uslužbencev mestne uprave v podporo ZZZDR-D, češ da je to zloraba državnih uslužbencev in mestnih simbolov v politične namene. Sporno je menda tudi zato, ker se MOL ni prijavil kot organizator referendumske kampanje. Z občine so odgovorili, da je »Mestna občina Ljubljana do LGBT prijazno mesto, kar je zapisano tudi v strategiji razvoja socialnega varstva v MOL za obdobje od leta 2013 do 2020, ki jo je mestni svet sprejel maja 2013«. »Referendumsko kampanjo podpiramo, ker smo mesto, ki vodi socialno politiko vključujoče družbe brez diskriminacije na podlagi katerekoli osebne okoliščine, in v katerem različni živimo skupaj ter se med seboj spoštujemo,« so pojasnili.

Ena od skupnih točk pobudnikov referenduma in njihovih nasprotnikov je vzajemno očitanje poskusov zavajanja javnosti. Poslanka NSi je šla pri tem še dlje in je zagovornike novele ZZZDR obtožila, da promovirajo laži – prepričana je, da bi spremenjeni zakon istospolnim parom omogočal posvojitve otrok in jim dal možnost oploditve z biomedicinsko pomočjo, prav tako pa bo posegel v vsebino izobraževalnega sistema. Podpredsednica NSi pa je sporočila še, da je stranka pristojnim institucijam podala prijavo sovražnega govora Svetlane Makarovič na nedavnem knjižnem sejmu v Ljubljani.