Pravila sklada nad občinskim odlokom

Pri prostorskem aktu večina podpira urejanje vprašanja gradenj, zakupniki zadržani

Objavljeno
18. april 2014 00.05
Pomožni"kmetijski"objekti
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Izola – »Namen novega prostorskega akta ni, da bi rušili objekte, ampak uredili to področje in omogočili normalno kmetovanje,« je včeraj za Delo povedal izolski župan Igor Kolenc. V občini bo še do 30. aprila javno razgrnjen novi odlok o prostorskoureditvenih pogojih za podeželje (PUP). Javna obravnava bo 23. aprila.

Odziv kmetovalcev, lastnikov in najemnikov obdelovalnih površin je pozitiven. Večina podpira urejanje vprašanja gradenj, zakupniki kmetijskih zemljišč pa so pri tem kljub temu zadržani. PUP predvideva, pod katerimi pogoji se lahko ti objekti priključijo na električno in vodovodno omrežje ali pa na začasne vodovodne priključke. Poleg tega, kako veliko hišico je mogoče postaviti na nekem zemljišču, odlok natančno predpisuje tudi videz pomožnih objektov, s čimer bi radi dosegli njihovo poenotenje; zidani morajo biti iz peščenjaka ali belega kamna ali z njim obloženi. Dovoljuje tudi montažne objekte v zelenih, rjavih ali sivih pastelnih barvah. Odlok tudi izenačuje pravice in obveznosti najemnikov kmetijskih zemljišč ter lastnikov, kjer pa se stvar zaplete, saj morajo najemniki za pridobitev občinskega dovoljenja za pomožni objekt dobiti tudi soglasje državnega sklada kmetijskih zemljišč. Tam pravijo, da ne bodo nasprotovali objektom, ki so bili zgrajeni pred 11. marcem 1993 (sklada prej še ni bilo), za vse pozneje postavljene pa bodo od najemnikov zahtevali upoštevanje skladovega pravilnika, ki pa je precej strožji kot novi izolski PUP. Kdor zahtev sklada ne bo upošteval, bo tvegal prekinitev najemne pogodbe, čeprav bo imel objekt postavljen skladno z novim PUP.

Izolski kmetovalci opozarjajo, da bo tako za več kot polovico zemljišč v občini odločilen strožji pravilnik sklada, novi PUP pa le za manjši del površin. Kmetovalec, ki ni hotel biti imenovan, je zato dejal, da je takšen PUP nesmiseln in da bi morale istrske občine skupaj doseči politični dogovor na državni ravni, da je nemogoče na sedanji kolonizatorski način obravnavati specifično istrsko kmetovanje in vrtičkarstvo. Medtem ko se uradniki »izživljajo« nad majhnimi vrtičkarji, ki zares obdelujejo zemljo, in nad njihovimi lopami za orodje, se na številnih zemljiščih dogajajo ekskluzivne »turistične kmetije« in velike črne gradnje.