(Pre)vplivni lokalni šerifi v vrtcih in šolah

»Odločali smo se, ali izberemo nekoga, ki ga ne poznamo, ali nekoga, ki dobro dela z občino.«

Objavljeno
02. marec 2017 21.05
Podružnična Osnovna šola Janče ki praznuje 60 letnico 6.3.2014 Janče Slovenija
Špela Kuralt
Špela Kuralt
Vojnik – Imenovanja ravnateljev vrtcev in osnovnih šol so že več kot desetletje v domeni svetov zavodov. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je opozorila na visoka korupcijska tveganja v postopkih imenovanj, ministrstvo za šolstvo pa je predlagalo, da bi spet uvedli obvezno soglasje ministra pri imenovanju ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanovitelji so občine. Te so pričakovano proti, stroka je razdeljena, vendar priznava, da so postali pritiski lokalnih skupnosti preveliki.

Simona Žnidar je ta teden, ko je Vrtec Mavrica Vojnik praznoval dvajsetletnico, začela svoj novi, že drugi mandat ravnateljice. Takoj po njeni izvolitvi na svetu zavoda so se pojavila opozorila, tudi prijave inšpekcijam, da naj bi bil izbor predvsem političen, sam postopek izbire pa naravnan njej v prid. Razpis je bil objavljen samo v uradnem listu, rok za prijavo je bil le osem dni. Poleg nje sta se prijavila še dva kandidata, nihče ni zaposlen v vrtcu, eden je pozneje od kandidature odstopil. Vzgojiteljski zbor je glasoval za kandidatko Jelko Kralj, dobila je 32 glasov, to je okoli dve tretjini strokovnih delavcev.

Svet staršev se je odločil za Žnidarjevo, vendar je ena izmed mater, njeno ime hranimo v uredništvu, opozorila na vodenje postopka izbire: »Med predstavitvami kandidatk so Kraljevi merili čas, predstavitev je morala končati po desetih minutah, vprašanja, ki so sledila, so bila gotovo vnaprej pripravljena. Ravnateljica je govorila vsaj 20 minut. Na svetu staršev je zapisnik pisala ravnateljičina tajnica, ki je tudi članica sveta zavoda. Tajnica je ves čas komentirala, razpravo pa je začela predsednica sveta staršev Vesna Kotnik, sicer hči župana Branka Petreta, ki je rekla, češ, saj bomo izvolili Žnidarjevo. Nekateri starši in tudi zaposleni so želeli županu pojasniti, da se je občina narobe odločila, a je ta rekel le, da ima Žnidarjeva vse dokumente urejene. Zavedam se, da so te politične spletke povsod, je pa žalostno, da so tudi v vrtcu.« Inšpekcijski nadzor nepravilnosti ni pokazal.

Žnidarjeva vse očitke zavrača in pravi, da ima zgodba svoje korenine: »Prišla sem v zelo skrhane odnose. Dejstva, da zame niso glasovali zaposleni, nisem doživela kot nezaupnice, ampak kot splet okoliščin.« Kakšnih, ni povedala. Navedbe nekaterih staršev je zavrnila predsednica sveta zavoda Klavdija Lubej, sicer zaposlena v vrtcu: »Takega rezultata ni pričakoval nihče, ker delamo dobro. Se pa ponavlja zgodovina, saj bi bil ozek krog ljudi vedno proti ravnateljici, ne glede na to, kako bi se ta pisala.« Po naših informacijah je zgodba drugačna. Nekdanja ravnateljica Zvonka Grum naj bi zaradi hudih pritiskov, predvsem občine, ne zaposlenih, odstopila od kandidature, čeprav je imela do upokojitve samo še dve leti. Danes je imela občina lažjo nalogo, je povedal župan Branko Petre: »Odločali smo se, ali izberemo nekoga, ki ga ne poznamo, ali nekoga, ki dobro dela z občino.«

Stresna in sporna imenovanja

Vojniški vrtec ni nobena izjema. Po dramatičnem iskanju novega ravnatelja je vodstvo Kranjskih vrtcev 1. februarja prevzela Tea Dolinar. Mestni svetniki so sicer dali pozitivno mnenje drugi kandidatki, a je svet zavoda pod vodstvom predsednika Jakoba Klofutarja z županove liste odločil drugače. Predstavniki občine in staršev so se odločili za Dolinarjevo.

Velike težave je imela ravnateljica Vrtca Ptuj Božena Bratuž, sicer tudi predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije. Ptujski župan Miran Senčar jo je večkrat ovadil, Bratuževa se je odločila za tožbo, ker so jo blatili. Čez dva meseca odhaja v pokoj in strasti so se pomirile. A so spet zapleti pri imenovanju nove ravnateljice. Menda še ugotavljajo, kako naj občinski predstavniki v svetu zavoda sploh glasujejo.

Prav na probleme, kot so jih zaznali v Vojniku, Kranju in Ptuju, opozarjajo na KPK. Ne gre torej le za problem neizpolnjevanja formalnih pogojev za zasedbo mesta ravnatelja, ampak tudi za probleme nezakonite sestave svetov zavodov, ki so sodelovali v postopku imenovanja ravnatelja, sklepanja pogodb za nedoločen čas z ravnateljem, težave pri predstavitvah kandidatov, nedovoljene vplive na tiste, ki podajajo mnenje o kandidatih, hkrati pa KPK ugotavlja, da ima inšpektorat za šolstvo omejene možnosti, kadar take težave zaznajo. »Inšpektorat lahko poda le mnenje oziroma priporočilo, ki pa ga sveti zavodov večinoma ne upoštevajo,« so zapisali v KPK. Dodajajo še, da tveganje nasprotja interesov ne velja le za kandidate za ravnatelje, ampak tudi za tiste, ki pripravljajo javni razpis, ga vodijo, obravnavajo kandidate in o njih glasujejo.

Spet soglasje?

Tudi ministrstvo opaža, da je vpliva politike pri imenovanju ravnateljev preveč. Novela zakona, ki določa ponovno obvezno soglasje ministra pri imenovanju ravnateljev, je v vladni proceduri, če se ne bo zapletlo zaradi določb o zasebnem šolstvu, bi bila lahko sprejeta že spomladi. V Skupnosti občin Slovenije opozarjajo, da ponovna uvedba soglasja ne bo rešila ničesar. »To je nadaljevanje uveljavljanja tistih sprememb zakona, v katerih so zaposleni dobili prevladujoč vpliv v svetih zavodov, tudi na imenovanje ravnateljev. Ti imajo s to spremembo pogosto zelo zvezane roke za potrebne spremembe,« opozarja Jasmina Vidmar. Tudi v Svizu dvomijo, da bo soglasje rešilo problem vmešavanja politike v vrtce in osnovne šole, je povedal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj: »Na ravni države se to lahko ponovi. Pritisk lokalnih skupnosti se je zelo povečal, lokalne oblasti poskušajo doseči nadzor nad šolami in vrtci, vpliv lokalne politike pa je še nevarnejši. Tudi zato bo Sviz odnos do obveznega soglasja, v preteklosti smo bili proti, ponovno razmislil.«

Predsednica Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije Breda Forjanič je dejala, da se do tega še niso opredelili: »Mnenja so različna, je pa res, da pri skoraj nobenem imenovanju ne gre brez zapletov in anonimk.« Podobno ugotavlja Bratuževa, ki je v vrtcu delala 47 let in bila osem mandatov ravnateljica: »V Skupnosti vrtcev Slovenije so mnenja različna, ker so tudi izkušnje različne. Sama trdim, da vpliv politike gotovo obstaja. In če temu katastrofalnemu političnemu ustroju nisi popustil, te pohodijo. Vsaj poskusijo. Nedopustno je, da o vodenju vrtca odloča katerakoli politika. To bi bilo treba prepustiti delavcem. Vsi namreč niso dorasli funkciji župana in tudi ministri so politično imenovani. Zato naj se politika ne vpleta!«