Pregon gospodarskega kriminala in korupcije

Učinkovit pregon gospodarskega in organiziranega kriminala ter korupcije je med prednostnimi nalogami vlade, korak k njihovi uresničitvi pa je menda ustanovitev specializiranih oddelkov sodišč, ki se bodo ukvarjali z zahtevnejšimi zadevami s tega področja.

Objavljeno
03. marec 2011 11.38
Barbara Hočevar, notranja politika
Barbara Hočevar, notranja politika
Ljubljana - Vlada je na seji sprejela predlog spremenjenih zakonov o sodiščih in o sodniški službi - predvidevajo ustanovitev štirih specializiranih oddelkov pri Okrožnih sodiščih v Celju, Ljubljani, Mariboru in Kopru. Cilj novel zakonov je predvsem zagotoviti zakonodajno podlago za učinkovito sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih ter podobnih kaznivih dejanj.

»Vzpostavitev specializiranega oddelka je bila predvidena že prej, zanimanje za delo v njem je doslej izrazilo sedem sodnikov, vendar je sodni svet zaradi strogih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati, izbral le dva,« je po seji vlade razložil minister za pravosodje Aleš Zalar in dodal, da je bilo razmeroma majhno zanimanje posledica tudi tega, da so se sodniki težko odločali za službo daleč od kraja bivanja, saj je bilo predvideno, da bi zadeve reševali pri katerem koli sodišču v državi.

Število sodnikov, ki bodo sodelovali v specializiranih oddelkih, bo določil sodni svet na predlog ministra za pravosodje. Sodnike bodo vanje razporedili pristojni predsedniki sodišč z letnim razporedom dela, po drugi strani pa jih bo dodelil sodni svet na podlagi prostovoljne prijave na poziv. Po novem bodo v te oddelke vključili tudi okrajne sodnike, ne samo okrožnih in višjih. Pomemben kriterij bo posebna usposobljenost, izkušenost in učinkovitost sodnika.

Predvidoma bo v štirih oddelkih delalo 20 sodnikov, kar je v nasprotju s prvotnimi načrti bistveno več. Za to pa so se odločili, ker statistika kaže več zadev gospodarskega kriminala, hkrati pa število sodnikov prilagajajo številu tožilcev v specializiranem, tako imenovanem 12. tožilstvu. Ustanovljeno bo na podlagi novega zakona o državnem tožilstvu, ki ga bo vlada obravnavala predvidoma še ta mesec. Sodniki se ne bodo selili za spisi, temveč bodo spisi prihajali na te štiri specializirane oddelke.

Sodniki bodo sodili na podlagi stvarne in krajevne pristojnosti specializiranih oddelkov za vsa kazniva dejanja, za katera bo obtožni akt vložilo 12. tožilstvo ali pa po odločitvi vrhovnega sodišča, da na njih prenese pristojnosti sojenja v določeni zadevi.
Predloge sprememb zakonov o sodiščih in o sodniški službi bodo obravnavali po skrajšanjem postopku in bodo na dnevnem redu aprilskega zasedanja državnega zbora. Zalar meni, da obstaja za tako ureditev široko politično soglasje in pričakuje podporo vseh strank, specializirani oddelki pa naj bi začeli delati še pred poletjem.