Prekmurski ekosocialni kmetiji dobili denar za novo rast

Na Koreniki bodo uredili medgeneracijski center, na Kocljevini pa osnovno opremo za predelavo pridelkov.

Objavljeno
24. april 2017 18.36
Jože Pojbič
Jože Pojbič

Šalovci, Prosenjakovci − Obe prekmurski ekosocialni kmetiji, že dobro uveljavljena Korenika v Šalovcih in nastajajoča Kocljevina v nekdanji stražnici v Prosenjakovcih, sta prek Lokalne akcijske skupine Goričko pred kratkim dobili nekaj denarja, dodeljenega za razvojne projekte. Projekti še niso dokončno potrjeni, a zadržkov več ni. Korenika bo dobila skoraj sto tisoč evrov, Kocljevina nekaj manj kot 40.000 evrov.

Na Koreniki bodo denar, ki ga LAS Goričko v glavnem namenja za ustvarjanje novih delovnih mest, za razvoj osnovnih storitev na podeželju, za varstvo okolja in za večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, namenili za ureditev večgeneracijskega centra na domačiji v neposredni bližini Korenike. Domačijo so pred kratkim kupili z lastnimi sredstvi, z dobljenim denarjem pa jo bodo preuredili tako, da bodo vanjo lahko preselili svoj večgeneracijski center Štorklja, ki pod okriljem Slovenske filantropije pri njih deluje že nekaj časa.

Po besedah vodje tega centra je zanimanja za delovanje takšnega centra precej, pozneje pa se bo ob njem lahko razvil tudi dnevni varstveni center za starejše. Na Goričkem je veliko ostarelih, ki nočejo ali pa zaradi pomanjkanja denarja ne morejo oditi živet v dom ostarelih in za takšne bi bila takšna vmesna rešitev precej cenejšega dnevnega bivanja kot naročena. In ker bo center na sami ekosocialni kmetiji Korenika, bodo starejši imeli možnost biti v stiku z opravili na kmetiji, z živalmi, predelavo pridelkov, kuhanjem in podobnim.

Sicer pa se na kmetiji Korenika še vedno pretežno ukvarjajo z ekološko pridelavo poljščin, vrtnin in zelišč ter z njihovo predelavo in prodajo pod že dobro uveljavljeno blagovno znamko Korenika. Okrog šestdeset zaposlenih in varovancev obdeluje dobrih dvajset hektarov polj, vrta in travnikov in večino pridelkov tudi sama predela v vložnine, marmelade, olja, sušene izdelke, kozmetične pripravke, čaje in drugo. 

»Pridelavo in površine sicer počasi povečujemo, vendar so naše predelovalne zmogljivosti še vedno večje od tega, kar potrebujemo. Zato bi se z nami lahko začeli povezovati tudi drugi prekmurski ekološki pridelovalci, pravzaprav jih vabimo, da se povežejo z nami, saj bi pri nas lahko predelovali tudi njihove pridelke in jih prodajali pod našo blagovno znamko Korenika, v katero vlagamo že dolgo in ki se je na slovenskem trgu ekološko pridelane hrane že dodobra uveljavila,« pravi direktor Korenike Goran Miloševič. Poleg širitve predelave bi na Koreniki v prihodnje radi uredili še prenočitvene zmogljivosti za tiste, ki bi radi na ekološki kmetiji preživeli več časa in bi sodelovali pri delu na njej.

Zavod Kocljevina, ki je že dve leti uporabnik nekdanje obmejne stražnice v Prosenjakovcih, pa bo približno 40.000 evrov evropskih sredstev porabil za obnovo in ureditev kuhinje ter za nakup osnovne opreme za predelavo ekoloških živil. Za zdaj namreč kot zaposlitveni center in center za usposabljanje s štirinajstimi zaposlenimi, javnimi delavci in tistimi na poklicnem usposabljanju dve leti na kakšnih devetih hektarih kmetijskih zemljišč samo pridelujejo poljščine, vrtnine in sadje ter jih prodajajo nepredelane. »Naš cilj je seveda, da to, kar pridelamo, oplemenitimo s predelavo in prodamo z dodano vrednostjo,« pravi direktor Kocljevine Alojz Kavaš. To bo mogoče verjetno že v drugi polovici letošnjega leta. 

Sicer pa imajo na Kocljevini skupaj z občino Moravske Toplice, ki je lastnica objekta nekdanje Stražnice in nosilka večine projektov, precej večje načrte, saj bi radi v stražnici uredili hostel, »da bi se ljudje prišli učit tega, kar mi na tej kmetiji počnemo«, pravi Kavaš. Za zdaj jim s tem projektom ni uspelo že na dveh razpisih, vendar bodo vztrajali, saj je prav ekoturizem njihova poglavitna usmeritev.