Bo premoga za Teš 6 dovolj? V premogovniku trdijo, da ga bo

V Premogovniku Velenje že nekaj časa namesto okoli 11.500 ton premoga na dan nakopljejo okoli 5300 ton.

Objavljeno
27. oktober 2014 16.47
hočevar rudnik
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje

Velenje − Termoelektrarne Šoštanj (Teš) je pred časom zaprosila za dopolnitev okoljevarstvenega dovoljenja, da bi smela velenjskemu premogu dodajati drugo. To je sprožilo ugibanja, ali se z zagonom bloka 6 ne začenjajo uresničevati bojazni, da v Šaleški dolini za šestico ni dovolj premoga. V Tešu in v Premogovniku Velenje (PV) to odločno zanikajo.

V Tešu ponavljajo, da želijo zagotoviti obratovanje ob morebitnih težavah pri odkopu v PV. Zaradi tehnoloških zahtev blokov 4, 5 in 6 pa je najbolj ugodna uporaba šaleškega premoga. Drži sicer, da v PV že nekaj časa namesto okoli 11.500 ton premoga na dan nakoplje okoli 5300 ton.

Proizvodnja bo kmalu dosegla običajen obseg

V Tešu, kot pravi tiskovni predstavnik Marko Jelen, so v zadnjih 14 dneh, ko so polno zagnali tudi blok 6, na dan potrebovali od 8000 do 12.000 ton premoga, rudnik pa jim je zagotavljal do 8500 ton. A njihova deponija, kjer imajo zalog za 25 dni, se ni bistveno zmanjšala.

V PV obenem napovedujejo, da bo proizvodnja kmalu dosegla običajen obseg. »Prejšnji teden smo začeli odkopavanje na odkopu D na etaži k-65 v jami Pesje, v začetku novembra zaključujemo pridobivanje premoga na odkopu C na etaži k-65 v jami Pesje, odkop CD1 pa bo spet začel obratovati v drugi polovici novembra. Dnevna proizvodnja z odkopov D in CD1 bo tako 11.500 ton,« so povedali.

Premoga je po besedah tiskovnih predstavnikov dovolj

Metka Marič iz službe za stiki z javnostjo PV pravi, da končujejo saniranje odvozne proge na odkopu CD1, kjer je bila proizvodnja prekinjena zaradi nujne zatesnitve odvozne proge. Ta je bila potrebna, ker je bil zaradi povečanih pritiskov v okolici jamske proge onemogočen transport premoga. »Normalna proizvodnja na dveh odkopih bo torej stekla sredi novembra,« povzema Maričeva.

Pri tem v PV ponavljajo, da je dostopnih zalog premoga za celotno življenjsko dobo obratovanja Teša oziroma bloka 6 v Šaleški dolini dovolj. PV od leta 1960 zbira in obdeluje podatke o sloju premoga v Šaleški dolini in jih dostavlja komisiji za ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin pri Geološkem zavodu RS.

Na razpolago še 162,5 milijona ton premoga

Vsakih pet let pri tem za komisijo izdelajo elaborat o zalogah, ki ga preverijo neodvisni recenzenti. S pomočjo 700 vrtin s površine, 2450 jamskih vrtin in osmih kilometrov jamskih prostorov, kolikor jih izdolbejo vsako leto, izdelan elaborat jim je nazadnje z uradno verificiranim potrdilom o stanju bilančnih in odkopnih zalog premoga v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje ministrstvo za infrastrukturo izdalo letos 25. septembra.

V njem piše, da je na razpolago še 162,5 milijona ton bilančnih in 126,75 milijona ton odkopnih zalog premoga. To je več kot dovolj za načrtovano delovanje Teša.

Že leta 2011 je tudi neodvisna mednarodna ustanova IMC − Montan Consulting GmbH iz Nemčije po naročilu Holdinga Slovenske elektrarne z revizijo potrdila, da so zaloge ustrezno ovrednotene in da jih bo dovolj do konca obratovanja bloka 6.