Premoga je več kot dovolj

Velenjski knapi so doslej nakopali 245 milijonov ton premoga

Objavljeno
31. maj 2017 20.31
Premogovnik
Brane Piano
Brane Piano
Velenje - V torek so v tretji nočni izmeni velenjski rudarji na površje poslali toliko premoga, da je to v seštevku doslej nakopanega pomenilo 245 milijonov ton. Seveda v vsej zgodovini Rudnika lignita Velenje oziroma zdaj Premogovnika Velenje (PV), ki na širšem pridobivalnem območju deluje od leta 1875. Ob tej priložnosti so z uprave PV sporočili, da bodo do konca odkopavanja, predvidoma do leta 2054, nakopali še 96 milijonov ton premoga. Zalog oziroma odkopnih rezerv je dovolj, saj jih je na sedanjem območju delovanja premogovnika še 115,5, medtem ko je bilančnih zalog še približno 147,5 milijona ton.

Letos v PV načrtujejo nakopati 3,3 milijona ton premoga, kar pri napovedani kalorični vrednosti 11,7 gidžulov tone premoga znaša 38.607 teradžulov energije, za to pa bodo v vsem letu 2017 zgradili 5,7 kilometra novih jamskih prog, 0,7 kilometra obnove prog in vrsto sanacij stabilnih jamskih objektov.

»V prvih petih mesecih smo pridobili 1,6 milijona ton premoga. Kalorična vrednost je znašala 11,9 gigadžula za tono,« je povedal vodja proizvodnje in glavni tehnični vodja Bogdan Makovšek. Januarja in februarja so občasno delovali trije odkopi in tako so februarja nakopali kar 0,4 milijona ton premoga. »Od marca delujeta dva odkopa, ki dnevno dajeta po 15.000 ton premoga, zato je doslej proizvodnja nad letnim načrtom, je dodal.

V PV vodijo evidenco o količini zalog premoga od leta 1960, ko je so bile te ocenjene na 700 milijonov ton »zalog v ležišču«, kar bi danes imenovali geološke zaloge v nahajališču. Od takrat se je natančnost izračunov zaradi raziskav povečevala, zaradi odkopavanja pa so se zaloge zmanjševale. V rudniku v skladu s predpisi vsakih pet let izdelajo elaborat o zalogah, o količinah preostalih zalog premoga pa vsako leto poročajo pristojnemu ministrstvu.

Nazadnje so elaborat dokončali leta 2014, doslej pa so za raziskave zalog skozi sloj premoga pod dolino s površine izvrtali okoli 700 vrtin v skupni dolžini oziroma globini 215 kilometrov ter približno 2.450 jamskih vrtin v dolžini 120 kilometrov. Dandanes so izračuni zasnovani na digitalnih modelih in so še bolj natančni. Za odkopavanje odkopnih zalog premoga imajo v Premogovniku Velenje izdelane koncepte odkopavanja do leta 2054, iz katerih je razvidno, kako bo mogoče odkopati vse odkopne zaloge premoga.