Prenizke kazni za nedovoljeno posedovanje orožja?

V lanskem letu so pristojni organi izdali 4056 dovoljenja za nabavo orožja, zavrnili pa le 13. Pogoje za izdajo orožne listine določa 14. člen zakona o orožju.

Objavljeno
03. marec 2007 10.37
Skladišče orožja Irske republikanske armade
Ljubljana - V javnosti še vedno odmeva primer družinske tragedije v Zdenski vasi, kjer je 35-letni storilec zaradi sporov glede skrbništva nad otroci in plačevanja preživnine umoril nekdanjo ženo in njene starše, po dejanju pa si je sodil sam. Kot je znano, storilec ni imel dovoljenja za nošenje strelnega orožja. Kot so sporočili iz ministrstva za notranje zadeve (MNZ), pogoje za izdajo orožne listine določa 14. člen zakona o orožju, v lanskem letu pa so jih izdali 4056.

Orožni list lahko posameznik pridobi, če je polnoleten, zanesljiv, ima opravljen zdravniški pregled in preizkus znanja o ravnanju z orožjem ter ob pogoju, da ob izdaji ni zadržkov javnega reda.

Pristojni organ še pred tem presodi upravičenost za dodelitev dovoljenja in tega izda v primerih, da posameznik dokaže, da je ogrožena njegova osebna varnost, če je posameznik upravičen do lovskega orožja po predpisih o lovstvu ali član strelske lovske organizacije in v primeru, da je posameznik dobil orožje v dar ali ga podedoval. Izdaja dovoljenja je možna tudi zbirateljem orožja.

V lanskem letu zavrnjenih le 13 vlog

V lanskem letu je bilo sicer vloženih 4126 vlog za pridobitev nabavnega dovoljenja za varnostno, športno in lovsko orožje, od tega so jih pristojne upravne enote zavrnile 13. Skupno je bilo tako izdanih 4056 dovoljenj. Kot so za STA sporočili iz MNZ, so v letu 2006 zabeležili 718 kršitev zakona o orožju in 100 pobud za uvedbo upravnega postopka za odvzem orožja. Za inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb zakona o orožju sicer skrbi Inšpektorat RS za notranje zadeve.

Na MNZ so še povedali, da so od januarja 2001 do konca leta 2006, skupno obravnavali 26.988 vlog fizičnih oseb za izdajo dovoljenja za nabavo orožja. V tem času so izdali 26.428 dovoljenj, 137 so jih zavrnili, ostale pa so še v postopku.


Kazni za nedovoljeno posedovanje orožja so v Sloveniji sorazmerno nizke. Zakon o orožju za posameznike ob tovrstnem prekršku namreč predvideva kazen v višini 250 evrov in 800 evrov za pravne osebe.