Prevozniki brez pogodb o potniškem prometu

Prevozniki so sklicali krizni sestanek, saj je država »našla« denar za javno gospodarsko službo in za subvencioniranje dijaških in študentskih prevozov samo za maj in junij.

Objavljeno
26. maj 2014 21.00
acr vstaja
A. S., gospodarstvo
A. S., gospodarstvo

Ljubljana – Ne avtobusni prevozniki ne Slovenske železnice še vedno ne prodajajo junijskih mesečnih vozovnic, saj vlada in pristojno ministrstvo še vedno nista zagotovila denarja za gospodarsko javno službo prevoza potnikov in za subvencioniranje prevoza dijakov in študentov od vključno julija do konca leta.

Združeni prevozniki se bodo danes zato sestali na novem kriznem sestanku. Prevozniki mesečnih vozovnic ne prodajajo, ker brez podpisanih pogodb dejansko nimajo pravne podlage za opravljanje prevozov. Zadnje pogodbe in anekse so prevozniki z državo podpisali za mesec april.

S prerazporejanjem denarja znotraj proračuna ministrstva za infrastrukturo in prostor je vlada sicer »našla« za maj in junij nekaj manj kot osem milijonov evrov za subvencije dijaških in študentskih prevozov in okrog štiri milijone evrov za gospodarske javne službe.

Do zadrege je prišlo zaradi lanskega rebalansa državnega proračuna, tako da ima ministrstvo za infrastrukturo in prostor subvencioniranje dijaških in študentskih prevozov po rebalansiranem proračunu na voljo 23,9 milijona evrov, potrebovali bi 42,5 milijona evrov. Za linijske koncesije v cestnem prometu je v proračunu 13,9 milijona evrov, potrebovali bi 20,7 milijona evrov. Za subvencioniranje prevoza potnikov v železniškem prometu je na voljo 36,9 milijona evrov, potrebovali bi 56,1 milijona evrov. Skupaj manjka 44,6 milijona evrov.