Pri pripravah na univerzijado kršeno dobro poslovanje

Računsko sodišče je nezadovoljno z delovanjem občin Maribor, Ruše in Zreče, na mariborski občini presenečeni.

Objavljeno
09. december 2011 09.47
Posodobljeno
09. december 2011 10.00
Miha Rubin, Maribor
Miha Rubin, Maribor
Maribor – Partnerske občine Maribor, Ruše in Zreče so pri pripravah na zimsko univerzijado kršile obveznost dobrega poslovanja, je sklep računskega sodišča v porevizijskem poročilu. V njem sodišče ugotavlja, da občine po končani reviziji niso zadovoljivo izkazale ukrepov za odpravo nesmotrnosti.

Računsko sodišče je julija v revizijskem poročilu o uspešnosti in učinkovitosti priprav za univerzijado menilo, da postopek kandidature ni bil učinkovit, načrtovanje priprav ni bilo ustrezno, aktivnosti, povezane s pripravami na dogodek, pa ne v celoti učinkovite.

Več mesecev pozneje je sodišče v porevizijskem poročilu izrazilo nezadovoljstvo, da v pogodbah o zagotavljanju sredstev za izvedbo programskega dela ni izrecno določeno, da mora družba Univerziada pri naročanju materiala in storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih. Pogodbe vsebujejo samo določilo, da mora Univerziada, d. o. o., prejeta sredstva uporabljati namensko in v skladu s finančnim načrtom ter konec leta pripraviti poročilo o porabi sredstev organizacijskemu odboru in nadzornemu svetu.

»Presenečen sem,« se je včeraj odzval podžupan Mestne občine Maribor (MOM) Milan Mikl. Povedal je, da so njihove službe prav z računskim sodiščem usklajevale, kako naj pogodbo za vse tri občine pravilno oblikujejo, kljub temu pa imajo vse tri občine isto napako. »Gre samo za en stavek, ki se glasi, da bo družba Univerziada denar lokalnih skupnosti porabila v skladu z zakonom o javnih naročilih,« je povedal Mikl in dodal, da bodo to pač dodali v pogodbo.

Poleg teg je MOM, ugotavlja računsko sodišče, samo delno izpolnila revizijske zahteve s predložitvijo terminskega in izvedbenega načrta naložb v infrastrukturne objekte. Načrt sicer vsebuje ocene vrednosti naložb ter vire financiranja, toda po oceni revizorjev je preveč optimističen ali nerealen. V njem je za večino objektov določen rok dokončanja december 2012 ali januar 2013, torej le mesec pred odprtjem univerzijade, a ker tudi denar še ni zagotovljen, obstaja tveganje, da naložb ne bo mogoče izvesti v predvidenih rokih.

Bolj zadovoljni so bili revizorji s pojasnili ministrstva za šolstvo in šport, ki je po ugotovitvah revizije pripravilo nov predlog pogodbe o sofinanciranju programskega dela univerzijade in ga 6. julija poslalo v podpis MOM, vendar je ta podpis pozneje zavrnila. Po pogodbi bi jim država letos nakazala milijon evrov za organizacijski del univerzijade, ker pa tega denarja po Miklovih besedah letos ne bi mogli porabiti, so si prizadevali, da ga prerazporedijo v drugo leto ali polovico porabijo za projektno dokumentacijo. »To očitno ni bilo mogoče, zato do podpisa pogodbe z ministrstvom ni prišlo,« je povedal Mikl in dodal, da je šele pred enim mesecem ministrstvo za finance potrdilo, da je to mogoče narediti, a ker se bliža konec leta, nima smisla iti v tako pogodbo. Obe ministrstvi pa so zaprosili, da bi bil neporabljen milijon evrov za organizacijo prenesen v naslednje leto, saj se bojijo, da bi zdaj ostali brez njega.