Pri Senožečah vetrno polje s 40 vetrnicami

Na Primorskem piha. V javnosti pobuda o še enem vetrnem polju med Razdrtim in Senožečami.

Objavljeno
22. julij 2013 17.19
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 19. julija objavilo pobudo o velikem vetrnem parku med Razdrtim in Senožečami v občini Divača. Domačini se bodo o njej izrekali 31. julija, za pripombe pa je časa do 19. avgusta.

V javnosti se je pojavil novi (za obstoječo in še tremi predvidenimi vetrnicami pri Dolenji vasje, predvideno vetrnico v Razdrtem, projektom vetrnega polja z več kot 20 malimi vetrnicami pri Kozini) zdaj že četrti projekt postavitve vetrnih elektrarn ob primorski avtocesti.

Mogoči investitor vetrnega parka Senožeška Brda je podjetje Vepa. Park, tokrat na obeh straneh avtoceste, je že pred približno štirimi leti začel snovati Anton Korošec z mariborskimi partnerji v okviru podjetja Supernova, to pa se zdaj pojavlja kot ustanovitelj oziroma lastnik manjšega deleža Vepe, katerega zastopnik je Gojko Musić.

Vepa je lansko jesen pridobila energetsko dovoljenje za postavitev vetrnic s skupno nazivno močjo do 120 megavatov, to je moč 52 vetrnic, kakršna stoji pri Dolenji vasi. Kot je za Delo povedal Gojko Musić, bi bil projekt vreden več kot sto milijonov evrov, pri čemer računajo na zasebne vlagatelje pa tudi na denar Evropske banke za razvoj.

Za zdaj vse le pobuda

Projektanti so proučevali možnost postavitve 73 vetrnic. Po že nekaterih usklajevanjih s »prizadetimi«, so izmed vseh proučevanih stojišč kot mogoče označili 50 stojišč, postavili pa naj bi do 40 vetrnic.

Musić je za Delo povedal, da bodo zelo zadovoljni, če bo po vseh postopkih v projektu ostalo vseh predvidenih 40 vetrnic. »To je šele začetek. Na vse prizadete smo se obrnili že v startu, usklajevali smo se že z naravovarstvniki, arheologi, ptičarji in vsemi ostalimi vpletenimi. Ali bo naš projekt mogoč, bomo videli na koncu. Do tedaj je še precej korakov in prav nič ne bomo počeli po svoje. Projekt je javen, vsi morajo vse vedeti.«

Devet turbin je še vedno načrtovanih na območju Nature 2000 Vrhe nad Rašo, ki sama po sebi še ne onemogoča gradnje, treba bo le več dokazovanja. Podobno je z vetrnico, ki sega v območje arheološkega najdišča Goli vrh.

Projekt je na Divaškem že vzbudil precej pozornosti. »Avtorji pobude in predstavniki ministrstva bodo pobudo najprej, predvidoma 31. julija, predstavili občinskim svetnikom, krajanom Senožeč, Laž, Dolenje vasi, Senadol in Gabrč. Nato pa bomo omogočili predstavitev in javno izrekanje še ostalim Divačanom. Vodstvo občine se bo opredelilo na podlagi odziva ljudi, tega, ali prebivalci hočejo gledati te vetrnice in nekateri izmed njih tudi na njihov račun služiti,« je za Delo včeraj dejal župan Drago Božac.

Kdor bo kaj zaslužil, bo zagotovo za

Že prvo poizvedovanje med prebivalci kaže na različna mnenja. Lovci so že doslej vetrnicam nasprotovali. Evgen Gerželj iz Dolenje vasi, kjer bodo lastniki agrarne posesti, na kateri že stoji vetrnica AAE Energije, septembra dobili prvi obrok letošnje rente za vetrnico, je za Delo povedal, da bodo po novem projektu na agrarni zemlji stale le dve ali tri vetrnice, vendar tudi samo 5000 evrov letne najemnine na vetrnico ni zanemarljiv denar, pri čemer vetrnice, po njegovem mnenju, ne povzročajo nobene škode.

Vetrnice bi stale večinoma na zasebnih zemljiščih. Predsednica krajevne skupnosti Senožeče Alenka Štrucl Dolgan, ki je z veseljem pozdravljala prvo veliko vetrnico pri Dolenji vasi, predvidenim na Senožeških brdih popolnoma nasprotuje. »Ko se boš pripeljal v Dolenjo vas, boš namesto Nanosa zagledal vetrnice. Nesramno je pa to, da javno obravnavo organizirajo sredi počitnic,« je za Delo komentirala Štrucl Dolganova, ki pa je vetrnice na drugi strani avtoceste sploh ne motijo.