Pri slovenščini še vedno dvojka

NPZ: Šestošolci, za katere je bilo preverjanje letos prvič obvezno, v povprečju bolje izkazali kot devetošolci.

Objavljeno
20. junij 2014 19.55
Pouk latinščine na osnovni šoli Prežihov Voranc v Ljubljani 6. novembra 2013.
Sonja Merljak, šolstvo
Sonja Merljak, šolstvo

Pri preverjanju znanja iz slovenščine, ki je izhodišče za ugotavljanje bralne pismenosti, so se šestošolci, za katere je bilo preverjanje letos prvič obvezno, v povprečju bolje izkazali kot devetošolci. Dosegli so 31 točk od 50 oziroma 62,1 odstotka možnih točk. Pri devetošolcih je ta odstotek nekoliko nižji, in sicer 55,1, učenci pa so v povprečju dosegli 32,5 točke od možnih 59.

Že ob lanskem rezultatu 52 odstotkov so se učitelji slovenščine spraševali, kakšen smisel ima povprečen rezultat NPZ, po katerem bi devetošolci v povprečju komaj dosegli oceno zadostno (2)? Letos se bodo spraševali enako, saj tudi tokratna generacija slovensko zna v povprečju za dvojko.

Če bi takšen rezultat učenci dosegli pri običajnem pisnem ocenjevanju znanja, bi učitelj moral temeljito analizirati sestavo pisnega ocenjevanja, zastopanost minimalnih standardov in standardov, napisati poročilo o »svoji« neuspešnosti, po možnosti pa ocenjevanje znanja tudi ponavljati, zato bi se, kot so učitelji opozorili že lani, veljalo vprašati, kako so sestavljene naloge.

Šestošolci med tujimi jeziki bolje znajo nemško, saj so v povprečju dosegli 38,2 točke od 52 možnih točk (73,6 odstotka). Povprečni dosežek šestošolcev, ki so opravljali preizkus iz angleščine, je 23,2 točk od 48 možnih točk (48,3 odstotka), torej si niso prislužili niti pozitivne ocene.

Pri matematiki so šestošolci v povprečju dosegli 30,6 točke od 49 možnih točk (62,5 odstotka) in se tako približali šolski oceni tri; devetošolci pa so povprečno dosegli 26,7 točke od 50 možnih točk (53,4 odstotka).

Devetošolci so se pri tretjem predmetu najbolj izkazali pri angleščini (dosegli so 30,7 od 50 možnih točk oziroma 61,4 odstotka); pri nemščini (47,0 točke od 65 možnih točk oziroma 72,3 odstotka) in pri glasbeni umetnosti (38,6 od 56 možnih točk oziroma 69 odstotkov). Negativno oceno bi dobili pri fiziki (46,3 odstotka točk) in pri biologiji (47,5 odstotka točk).