Priljubljeni romski vrtec v Trebnjem morajo porušiti

Sodišče dalo prav gradbenemu inšpektorju, ravnateljica, župan in predsednik pa so Türk proti rušenju.

Objavljeno
26. september 2012 17.23
*bora* Predsednik
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Trebnje, Ljubljana - Upravno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbo trebanjskega romskega svetnika Matije Hočevarja in tako potrdilo odločbo gradbenega inšpektorja, da mora nelegalni objekt, v katerem je romski vrtec, odstraniti sam, ali pa bo to storila inšpekcija na njegove stroške.

Zoper sklep pritožba ni mogoča. Vrtec Romano sodi v sklop Vrtca Trebnje in je med prebivalci zelo priljubljen. Matija Hočevar je povedal, da starši svojih otrok ne nameravajo pošiljati v vrtec v Trebnje, če jim bo inšpekcija objekt res porušila. Vrtec pomeni prvi korak k socializaciji Romov, je prepričan tudi trebanjski župan Alojzij Kastelic.

Občinski svet bo novembra sprejel občinski prostorski načrt, s katerim bo vrtec, ki delno posega v kmetijsko zemljišče, legaliziral. Župan je zato prepričan, da bi bila rušitev objekta nespametna poteza inšpekcijske službe.
Romski svetnik Hočevar je lani novembra prejel odločbo novomeške območne enote inšpektorata za okolje in prostor, da mora na občinskem zemljišču v romskem naselju Hudeje na svoje stroške podreti temeljno betonsko ploščo in 82 kvadratnih metrov velik lesen pritličen objekt, v katerem od jeseni leta 2009 poteka institucionalna vzgoja in varstvo romskih otrok.

Vrtec je obiskal tudi predsednik države Danilo Türk

Iz odločbe gradbene inšpekcije je razvidno, da je Hočevar leta 2007 podrl lesen dotrajan objekt, v katerem je nekoč živel njegov pokojni sin in nato brez upravnega dovoljenja postavil leseno barako.

Nelegalen romski vrtec, ki ni vpisan v razvid pri šolskem ministrstvu, je obiskal tudi predsednik države Danilo Türk in podprl prizadevanje Romov in trebanjske občine proti rušenju, ker da bi s tem naredili otrokom nepopravljivo škodo.
Ravnateljica Vrtca Trebnje Vlasta Starc je za Delo povedala, da letos romski vrtec obiskuje 17 otrok (lani 15 otrok) in da nasprotuje ukinitvi ali zaprtju vrtca, saj prinaša pozitivno klimo v tamkajšnje romsko naselje Hudeje.

Problem so le neplačane položnice nekaterih staršev, zaradi česar že dva meseca iščejo rešitev z občinskim vodstvom.
Na inšpektoratu za promet, energetiko in prostor, pod pristojnost katerega sodi tudi gradbena inšpekcija, so povedali, da izvršbe ne bodo opravili, če bo objekt legaliziran ali odstranjen. V nasprotnem primeru bo gradbeni inšpektor postopal v skladu z zakonskimi pristojnostmi.