Primanjkujejo specialisti urgentne medicine

Urgentni center v Šempetru bodo odprli 17. decembra, z delom bodo začeli v novem letu.

Objavljeno
05. december 2015 10.28
bsa_urgenca

Šempeter pri Gorici – Urgentni center v Šempetru, vreden 6,4 milijona evrov, je dokončan in popolnoma opremljen, uradno ga bodo odprli 17. decembra. Od ministrstva za zdravje so tudi že prejeli soglasje za 30 novih zaposlitev, občutno premalo pa je specialistov urgentne medicine. Zato je bolnišnica zbornico zaprosila za petnajst novih specializacij.

Kot pravi dr. Dunja Savnik Winkler, pomočnica direktorice šempetrske bolnišnice za strokovno-medicinske zadeve, bo novi urgentni center, katerega skupna površina meri okrog 1100 kvadratnih metrov, z delom začel v januarju prihodnje leto. »Odprtje urgentnega centra pomeni nov način obravnave urgentnih pacientov tako za vse uporabnike zdravstvenih storitev kot za zaposlene. Glavna novost je, da bodo vsi pacienti v urgentni center vstopali skozi en vhod, po administrativnem sprejemu pa bodo v triaži glede na pacientove težave določili nujnost obravnave in v kateri enoti urgentnega centra bo obravnava potekala. Urgentni center bo imel tri glavne enote: enoto za hitre preglede, ki bo ostala v domeni družinskih specialistov, ter enoti za bolezni in poškodbe, kjer bodo zaposleni naši specialisti internističnih in kirurških služb. V pomoč pri obravnavi bodo seveda še vsi ostali specialisti drugih strok bolnišnice,« pojasnjuje.

Poleg tega bo imel urgentni center v Šempetru še enoto zaopazovanje in nadzor, posebno enoto za oživljanje, operacijsko dvorano, prostor za male posege, mavčarno ter prostor za higienizacijo in sanitarni sprejem pacientov.

Savnik Winklerjeva izpostavlja, da so s strani ministrstva za zdravje že prejeli soglasje za 30 novih zaposlitev, in sicer diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester, bolničarjev in zdravstvenih administratorjev. »V prihodnje bomo zaposlovali tudi specialiste urgentne medicine. Teh namreč v regiji nimamo, saj imamo v bolnišnici trenutno le enega specializanta v drugem letu šolanja. Zato smo zbornico za prihodnje leto že zaprosili za petnajst novih specializacij, kar z drugimi besedami pomeni, da potrebujemo pet do deset let, da te kadre izšolamo,« priznava pomočnica direktorice bolnišnice.

Po njenih besedah v bolnišnici trenutno deluje tudi delovna skupina, ki pripravlja dokumente delovanja urgentnega centra skupaj s predstavniki novogoriškega zdravstvenega doma. Ti bodo pripravili tudi načrt priključitve dejavnosti dežurne službe in zagotavljanja nujne medicinske pomoči v urgentnem centru, skupaj pa strokovni dogovor o delitvi dela in poslovni dogovor o delitvi nastalih stroškov.

»V zdravstvenem domu bo ostala predbolnišnična nujna medicinska pomoč, kar pomeni zdravnika z reševalnim vozilom za teren in nujno reševalno vozilo z zdravstvenimi tehniki brez zdravnika, medtem ko se dežurna služba seli v urgentni center. Čez dan bodo pacientom pomoč, tudi urgentno, nudili osebni zdravniki, tako da bo obravnav v urgentnem centru na ta račun zelo verjetno manj,« ocenjuje. Sicer pa zagotavljanje nujne medicinske pomoči na območju Tolmina in Ajdovščine ostaja nespremenjeno.