Priznanja specialnim in rehabilitacijskim pedagogom

Med prejemniki so strokovnjaki, ki delajo s slepimi, gluhimi, gibalno oviranimi osebami ter osebami z motnjami v duševnem razvoju in vedenja.

Objavljeno
04. oktober 2013 12.06
*acr* PANORAMA
Sonja Merljak, šolstvo
Sonja Merljak, šolstvo

Na tradicionalnem dnevu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov so podelili plakete Antona Skale, najvišja priznanja za strokovno delo ali za življenjsko delo posameznikom in eni ustanovi. Obenem so podelili tudi najvišja priznanja za šolska glasila.

Letos so plakete prejeli:
• psiholog Ladislav Hočevar za življenjsko delo na področju dela z mladostniki z motnjami vedenja in osebnosti iz Vzgojnega izobraževalnega zavoda Višnja gora
• defektologinja Loredana Sajovic za dolgoletno in uspešno in ustvarjalno delo na področju teorije in prakse glasbene vzgoje za otroke s posebnimi potrebami iz Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Janka Premrla Vojka iz Vipave
• Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana

Od šolskih glasil pa so priznanja prejeli:
• Stopinjice, Tretja OŠ Slovenj Gradec
• Rad imej, OŠ Franceta Bevka Tolmin
• Ti loviš, OŠ Kozara Nova Gorica
• Prvi koraki, VIZ Frana Miličinskega, Smlednik
• Studenček, CIRIUS Vipava
• Polžek, ZU Janeza Levca

Na srečanju sta svoja literarna dela predstavila dr. Aksinja Kermauner in Sebastjan Kamenik.

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije ima več kot 1100 članov, ki so kot strokovni delavci zaposleni v različnih večjih in manjših ustanovah s področja šolstva, socialnega varstva in zdravstva.