Program za varstvo zraka pred onesnaževanjem

Kar 45 odstotkov Slovencev živi na območjih prekomerno onesnaženega zraka s prašnimi delci, medtem ko v EU ta delež znaša 28 odstotkov. Prebivalci mest, ki se soočajo s prašnimi delci, živijo približno dve leti manj.

Objavljeno
03. november 2009 20.21
Ti. K./STA
Ti. K./STA
Ljubljana - Vlada je na današnji seji sprejela operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci PM10. Program sledi evropski direktivi o mejnih vrednostih nekaterih onesnaževal v zunanjem zraku izpred desetih let ter novi direktivi o kakovosti zunanjega zraka iz leta 2008.

 

Obe direktivi sta zelo pomembni in zahtevni, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Zoran Kus. V primeru neupoštevanja imata namreč velike posledice za zdravje.

 

Kar 45 odstotkov Slovencev živi na območjih prekomerno onesnaženega zraka s prašnimi delci, medtem ko v EU ta delež znaša 28 odstotkov. Lahko bi rekli, da prebivalci mest, ki se soočajo s prašnimi delci, živijo približno dve leti manj, je dejal Kus. V Sloveniji je kar 1700 prezgodnjih smrti zaradi posledic bolezni, ki jih povzroča onesnaženje s prašnimi delci, je opozoril ter med povzročitelji izpostavil energetiko, promet in industrijo.

 

Kus je spomnil, da je Slovenija februarja prejela opomin Evropske komisije zaradi preseganj mejnih vrednosti koncentracije delcev PM10 v zunanjem zraku v letih 2006 in 2007. Komisija Sloveniji očita, da ni sprejela niti programa niti ukrepov, s katerimi bi zagotovila, da koncentracije PM10 v zunanjem zraku ne presegajo mejnih vrednosti.

 

Operativni program, ki ga je vlada sprejela danes, določa nosilce in daje izhodišča za pripravo, sprejem in izvedbo programov ukrepov z namenom, da se zagotovi varstvo zdravja ljudi na območjih, kjer so mejne vrednosti koncentracij PM10 presežene. Vlada je ministrstvu za okolje in prostor naložila, da v sodelovanju z ministrstvi za finance, gospodarstvo in za promet pripravi programe ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v posameznih conah in aglomeracijah.

 

V letu 2010 naj bi sanacijske programe in uredbe pripravili za nekatere lokalne skupnosti, predvsem za Zasavje, Ljubljano in Maribor, je še povedal Kus.